Účasť riešiteľského tímu projektu APVV-14-0446 na konferencii Inovácie v škole 2017

V dňoch 13.-15. októbra 2017 sa konal 21. ročník konferencie Inovácie v škole 2017 v Podbanskom, ktoré tradične organizuje Združenie Orava, avšak v tomto roku v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Účastníkmi konferencie boli pedagógovia, riadiaci školskí pracovníci, predstavitelia mimovládnych organizácií a tvorcovia školskej politiky.
Členovia riešiteľského tímu projektu APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľa  z Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Pedagogickej fakulty UKF sa na tomto ročníku konferencie výrazne podieľali na jej programových aktivitách a významne tak prispeli k jej úspešnej realizácii.
V panelovej diskusii počas plenárneho zasadnutia predstavila prof. Gadušová a doc. Čeretková samotný projekt, jeho východiská a doterajšie výsledky a následne počas druhého dňa konferencie v  pracovných dielňach boli ďalšími členmi projektového tímu prezentované novo vytvorené nástroje na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa (hodnotiace a sebahodnotiace hárky k 10 kľúčovým profesijným kompetenciám učiteľa). V rámci pracovných skupín sa účastníci dielní vyjadrovali k  obsahovému zameraniu, štruktúre a využiteľnosti navrhnutých hodnotiacich a sebahodnotiacich hárkov. Poznatky a závery z diskusií využijú členovia riešiteľského tímu pri vypracovávaní finálnej verzie hárkov po ich odpilotovaní. S účastníkmi konferencie so základných a stredných škôl boli dohodnuté aj možnosti pilotovania uvedených nástrojov na ich školách.
Popularizované a sprístupnené pre účastníkov konferencie boli aj publikácie vydané v rámci projektu: Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte a Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa.
Konferencii Inovácie v škole 2017: Foto 1 Konferencii Inovácie v škole 2017: Foto 2 Konferencii Inovácie v škole 2017: Foto 3 Konferencii Inovácie v škole 2017: Foto 4

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem