Podzoborské obce v období Rakúsko-Uhorska

Dňa 2. októbra 2017 sa sa v priestoroch Galérie Filozofickej fakulty na Hodžovej ulici uskutočnila vernisáž výstavy, ktorá nesie názov Podzoborské obce v období Rakúsko-Uhorska (1867-1918). Expozícia výstavy vznikla pod vedením Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. a študentov Katedry histórie FF UKF v Nitre.
Ako to aj z názvu vyplýva, hlavnou tematikou výstavy sú regionálne dejiny, dejiny podzoborských obcí v období Rakúsko-Uhorska. Výstava je tvorená z niekoľkých plagátov. Každý z nich sa zaoberá históriou jednej z obcí v uvedenom období. Odborná i laická verejnosť má možnosť dozvedieť sa o histórii obcí v zrkadle úradného sčítania obyvateľov v roku 1869. Študenti z neho získali údaje o sociálnom a konfesionálnom rozvrstvení obyvateľstva. Výstava sa venuje aj dejinám škôl, spomína začlenenie farností do dekanátov, vymenúva kňazov obcí ako aj predstaviteľov samospráv. V neposlednom rade sme si pripomenuli aj činnosť významného skladateľa a zberateľa ľudových piesní Zoltána Kodálya v Podzoborskom regióne. Plagáty sú obohatené aj o obrazovú prílohu.
Vznik výstavy sa zakladá na znalostiach, ktoré študenti nadobudli systematickým výskumom. Ten bol realizovaný najmä v Štátnom archíve v Ivanke pri Nitre. Výstavu zhotovili študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre: Annamária Bakošová, Gabriela Benczová, Klaudia Bugyinszká, Štefánia Csölleová, Barbara Fehérová, Gábor Lelovics, Előd Neszméry, Žofia Sabatská, Zoltán Tóth, Kristian Turák pod vedením Mgr. Beáty Pintérovej, PhD., pri príležitosti 150. výročia vzniku Rakúsko-Uhorska.
Výstava bude verejnosti prístupná do 31. októbra 2017 v priestoroch Galérie na schodisku Filozofickej fakulty na Hodžovej ulici. K finančnému zabezpečeniu výstavy prispela Univerzita Konštantína Filozofa a Úrad vlády Slovenskej republiky: program Kultúra národnostných menšín 2017.
Text a fotografie: Mgr. Beáta Pintérová, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem