Otvorenie akademického roka 2017/2018

V pondelok 18. septembra 2017 dopoludnia bol v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oficiálne otvorený nový akademický rok 2017/2018. Po úvodných slovách rektora a iných významných hostí nasledovalo odovzdávanie Cien rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2016. Cena rektora za monografické dielobola udelená aj dvom pracovníkom Filozofickej fakulty UKF v Nitre: prof. ThDr. Jánovi Zozuľakovi, PhD. za monografiu Byzantská filozofia a doc. Mgr. Martinovi Pukancovi, PhD. za monografiu Histoire du royal Pays slovaque. V kategórii medzinárodný kultúrno-edukačný projekt Cena rektora putovala doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD. za projekt IVF Standart Grant 216101 – Archaeology Field School Zvolen 2016: field work, workshops, lectures. A napokon Cena rektora za celoživotné dielo bola udelená aj prof. PhDr. Pavlovi Koprdovi, DrSc. Všetkým oceneným pracovníkom fakulty srdečne blahoželáme!
Otvorenie akademického roka pokračovalo tradičným stretnutím zamestnancov fakulty, na ktorom dekan prof. Bernard Garaj zablahoželal oceneným tvorivým pracovníkom, privítal všetkých zamestnancov fakulty a poprial im úspešný akademický rok. Atmosféru tohto okamihu spríjemnili nielen rozhovory a zážitky z letnej dovolenky, ale aj hudobné tóny kapely Milana Verónyho.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za spríjemnenie popoludnia a do nového akademického roka prajeme veľa pracovných úspechov a entuziazmu.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem