Prekladateľský úspech Jitky Rožňovej z katedry žurnalistiky

Okrem vedecko-pedagogickej práce na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre sa PhDr. Jitka Rožňová, PhD. dlhé roky aktívne venuje aj umeleckému prekladu z maďarského jazyka. Za uplynulé roky sprostredkovala slovenským čitateľom literárne diela popredných maďarských autorov a preložila vyše tridsať románov, básnických zbierok, rozprávkových kníh, divadelných hier, ale aj umenovedných publikácií. Za svoju prekladateľskú prácu získala viaceré ocenenia.
Jej aktuálnym úspechom je prijatie u prezidenta Maďarskej republiky Jánosa Ádera, ktorého sa zúčastnila ako jediná prekladateľka zo Slovenska v Prezidentskom paláci v Budapešti. Témou rozhovoru bola nielen prekladateľská práca ako taká, resp. recepcia maďarskej literatúry v slovenskom čitateľskom prostredí (a naopak), ale aj zbierka básní významného maďarského dramatika Imre Madácha (rodáka z Dolnej Strehovej), autora Tragédie človeka, ktorú v slovenskom preklade Jitky Rožňovej Cesta anjela/Az angyal útja vydalo Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.
Ako prezident János Áder na stretnutí aj v ďakovnom liste uviedol, je preňho veľkou radosťou, že sa s tvorbou takej významnej osobnosti maďarskej literatúry, akým Imre Madách nepochybne je, môžu zoznámiť aj slovenskí čitatelia.
V najbližšom čase bude Jitka Rožňová prezentovať výsledky svojej prekladateľskej práce v Bruseli, Prahe a v Budapešti.
 
Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.
Foto: Tomáš Thor
 
kzu jroznova img 1

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem