Dva týždne s letnou rakúsko-slovenskou jazykovou školou

V dňoch 9. až 22. júla 2017 bolo v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre počuť striedavo nemčinu a slovenčinu. V tomto čase sa konala už tradičná letná rakúsko-slovenská jazyková škola, ktorú zorganizovala Katedra germanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s vysokou odbornou školou Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte. Letnú rakúsko-slovenskú školu podporili finančne Akcia Rakúsko-Slovensko a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave.
Letnej školy sa zúčastnilo 27 účastníkov – študentov a pracovníkov univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií, z toho 8 z Rakúska a 19 zo Slovenska.
Program letnej školy bol aj tento rok bohatý a pestrý. Okrem dopoludňajšieho vyučovania, ktoré viedli skúsení lektori slovenského a nemeckého jazyka (Mgr. Renáta Machová, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., MMMag. Claudia Stubler a Mag. phil. Wolfgang Zehetbauer), mali účastníci letnej školy možnosť bližšie spoznať históriu a kultúru Slovenska aj prostredníctvom ďalších, nemenej zaujímavých aktivít. Obohatením letnej školy tak bol bezpochyby výlet do Kremnice, starobylého banského mesta, do Ostrého Grúňa, kde si účastníci letnej školy pripomenuli udalosti z roku 1945, či prehliadka Bojnického zámku a Trenčianskeho hradu. Súčasťou letnej školy bola aj prehliadka Nitry a Nitrianskeho hradu, návšteva Energolandu v Mochovciach a spoločný výstup na Zobor. Mnohým bezpochyby utkvie v pamäti aj pútavé vystúpenie tanečníkov folklórnej skupiny Furmani, ktorí účastníkov letnej školy o. i. naučili základné kroky čardášu.
Obohacujúce boli taktiež popoludňajšie tandemové aktivity (Spoznaj bližšie svojho suseda a Kvíz o Rakúsku a Slovensku) a odborné prednášky Mag. Ivany Pilićovej (Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft – Transkulturelle Handlungsstrategien am Beispiel der Brunnenpassage Wien) a PhDr. Romana Trošoka, CSc. (Slowakei – Der vergessene Nachbar Österreichs).
O letnej škole sme priebežne informovali na stránkach Facebooku – Katedra germanistiky FF UKF v Nitre. Potešilo nás, že o našu aktivitu prejavila záujem aj pani Katrin Litschko, šéfredaktorka časopisu Karpatenblatt a korešpodentka RTVS – Radio Slovakia International, ktorá s účastníkmi letnej školy nahrala krátke rozhovory. O tom, že účastníci letnej rakúsko-slovenskej školy v Nitre prežili dva naozaj intenzívne týždne s nemčinou a slovenčinou, svedčí aj spoločne vydaný časopis Firhang auf!
Veríme, že záujem učiť sa slovenčinu a nemčinu aj takouto formou pretrvá, a že sa o dva roky opäť stretneme v Nitre.
Autorka článku: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., zodpovedný organizátor rakúsko-slovenskej letnej školy, Katedra germanistiky FF UKF v Nitre
Autori fotografií: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Mag. Renáta Machová, PhD., Michal Sviatko

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem