Letná škola archeológie už po ôsmykrát

V roku 2017 sa už ôsmu sezónu konala vo Zvolene medzinárodná letná škola archeológie. V tejto sezóne ju organizovalo občianske združenie ARCHEOFACT s hlavným partnerom Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Koordinátorkou projektu bola doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., ktorá je zároveň garantom archeologického výskumu na hrade Peťuša. Projektu sa zúčastnilo vyše päťdesiat dobrovoľníkov a študentov zo Slovenska (UKF v Nitre), Poľska (Uniwersytet Warszawski), Maďarska (Eötvös Loránd Egyetem, Budapest) a Čiech (Univerzita Hradec Králové; Slezská univerzita v Opavě). Na projekte participovali aj domáci (doktorandi katedry Mgr. Katarína Šimunková, Mgr. Jakub Godiš, Mgr. Matej Styk) i zahraniční lektori z Maďarska (Dr. Maxim Mordovin) a Nemecka (Dieter Barz). Účastníci projektu sa podieľali na archeologickom výskume dvoch stredovekých hradov (Pustého hradu vo Zvolene a hradu Peťuša pri obci Ostrá Lúka). Garantom výskumu Pustého hradu vo Zvolene je PhDr. Ján Beljak, PhD., z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Okrem vykopávok mali účastníci letnej školy možnosť priamo v teréne si vyskúšať kresebnú i fotografickú dokumentáciu odkrytých nehnuteľných pamiatok, vyhľadávanie artefaktov pomocou preosievania vykopanej hliny a detektora kovov, preplavovanie archeobotanických vzoriek, ako aj triedenie a kategorizáciu organického materiálu. Zároveň sa na archeologickej základni učili postupne čisteniu a spracovávaniu (katalogizácii) získaných artefaktov.
Medzi významné hnuteľné nálezy z tohtoročnej výskumnej sezóny hradu patrí objav mince – strieborného pražského groša s razbou Jána Luxemburského (1310-1346). Nález môže mať priamo súvislosť so stredovekou mýtnou stanicou, s ktorou hrad stotožňujeme. V okolí hradu sa nachádzajú viaceré historické cesty, ktoré slúžili v minulosti obchodníkom prichádzajúcich na trhy do Zvolena, resp. širšieho okolia. Groš mohol stratiť obchodník, ktorý mal v striebre uloženú časť svojho imania. Prípadne peniaz súvisel priamo s vyberaním trhového, resp. cestného mýta na tejto stanici.
Letnú školu archeológie 2017 vo Zvolene podporil Banskobystrický samosprávny kraj a medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund – Small Grant 21710153). Workshopy, výskum a dokumentáciu na hrade Peťuša financovalo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom – podprogram 1.3.
Autorka textu: Noémi Beljak Pažinová, vedúca Katedry archeológie FF UKF v Nitre a koordinátor Letnej školy archeológie
Autori fotografií: Noémi Beljak Pažinová a Jakub Godiš

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem