Vymenovanie nových docentov

Dňa 27. júla 2017 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: PhDr. Milošovi Šlepeckému, PhD., pracovníkovi Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, v študijnom odbore 3.1.11 pedagogická, poradenská a školská psychológia; a Mgr. Richardovi Sťahelovi, PhD., pracovníkovi Katedry filozofie Filozofickej fakulty, v študijnom odbore 2.1.1 filozofia.
Vymenovanie docentov sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť na UKF v Nitre, doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty.
Text: Ing. Gabriela Sarovová
Fotografie: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem