Významný úspech pre časopis Konštantínove listy

Medzinárodný vedecký časopis Konštantínove listy (Constantine’s letters) Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre dosiahol významný úspech - v rámci celosvetovej databázy Scopus sa zaradil do 1 quartilu medzi špičkové tituly. Okrem toho ďalším veľkým úspechom, a to nielen pre časopis, ale aj pre celú Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre je to, že v rámci databázy Scopus Konštantínove listy s hodnotou SJR (Scimago Journal Rank indicator) 0,547 a H-index =4 skončil na 1. mieste v rámci indexovaných periodík zo SR v tejto databáze.
Hlavným cieľom časopisu, ktorého vydavateľom je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2008, je prezentovať problematiku a témy spojené s kultúrnou a politickou históriou Veľkej Moravy počas 9. storočia, ako aj kontinuitu cyrilo-metodskej tradície v neskoršom období. Ďalej je tu priestor aj pre príbuzné témy spojené so slovanskou a byzantskou históriou, filológiou, filozofiou, literatúrou, kultúrnymi vzťahmi i so stredovekou a včasnonovovekou cirkevnou históriou a ikonografiou.
Šéfredaktorovi časopisu doc. PhDr. Petrovi Ivaničovi, PhD., ako aj členom redakčnej rady a spolupracovníkom, medzi ktorých patria doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., Mgr. Martin Husár, PhD., PhDr. Mária Kiššová, PhD., Mgr. Martina Lukáčová, PhD., či Mgr. Patrik Petráš, PhD., srdečne blahoželáme. Veríme, že aj v nasledujúcom období sa im bude dariť zachovávať v oblasti kvality publikovania vysokú vedeckú a odbornú úroveň časopisu. Súčasne držíme palce, aby sa podobný výsledok dostavil aj po indexovaní v ďalšej svetovej databáze Web of Science.

Text: Ing. Peter Kružlík, Mgr. Eugen Trajtel, Mgr. Jana Krajčovičová
Ilustračná fotografia: www.constantinesletters.ukf.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem