Po stopách sv. Cyrila a Metoda

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitra sa aj tento rok spolupodieľal na organizovaní podujatia Nitra, milá Nitra. Konkrétne spoluorganizoval zážitkové turisticko - historické putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda po trase Kostol sv. Michala v Dražovciach – Zoborský kláštor – Archeopark Nitra na Martinskom vrchu – Svätoplukovo námestie. Účastníci pilotného ročníka sa stretli ráno 4. júla 2017 pri Kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach. Po úvodných slovách Tibora Ujlackyho z odboru vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupcu primátora mesta Nitra Jána Vanča a predstaviteľov združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje sa pútnikom prihovoril aj riaditeľ ústavu Peter Ivanič. Vo svojej prednáške vyzdvihol význam Solúnskych bratov v minulosti a tiež ich aktuálnosť pre súčasnosť. Zároveň priblížil dejiny Kostola sv. Michala archanjela. Účastníci po skončení putovania mohli získať dekréty pútnika a pamätné predmety. Podujatie bolo súčasťou projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorý má za cieľ zviditeľnenie a uchovanie jedinečného európskeho dedičstva, autentického príbehu cyrilo-metodskej misie. Jeho cieľom je vytvorenie funkčnej európskej siete kultúrnych ciest, ktorá prepojí územia strednej, južnej a juhovýchodnej Európy, kde pôsobili sv. Cyril a Metod a ich nasledovníci. Práve prostredníctvom budovania kultúrnych ciest sa má šíriť cyrilo-metodský odkaz a podporovať kresťanské kultúrne korene i hodnoty založené na rešpektovaní a dialógu medzi ľuďmi rozličných kultúr a vyznaní. Univerzita Konštantína Filozofa je aktívnym členom združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, ktoré má centrum v Zlíne.

Text: Peter Ivanič
Autor fotografií: Martin Hetényi

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem