Prvý ročník Letnej školy audiovizuálneho prekladu

V dňoch 19. – 23. júna 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnil prvý ročník odborného seminára Letná škola audiovizuálneho prekladu. Názvom seminára organizátori odkazujú na prepojenie s niekdajším podujatím predstaviteľov Nitrianskej školy prekladu, ktorí sa pod vedením Antona Popoviča v začiatkoch stretávali na týždňovom rokovaní o aktuálnych otázkach myslenia o preklade pravidelne v lete práve v Nitre. Hoci audiovizuálny preklad (AVP) vtedy nestál v centre záujmu, dnes patrí medzi najatraktívnejšie oblasti translatológie – a to kvôli interdisciplinárnemu charakteru tejto oblasti, no najmä kvôli množstvu recipientov, ktoré každodenne oslovuje na celom svete.
Katedra translatológie FF UKF v Nitre tejto oblasti venuje pozornosť v rámci svojich výskumných, projektových a vzdelávacích činností a práve vďaka ohlasu na tieto aktivity sa rozhodla pripraviť týždenný odborný seminár venovaný trom kľúčovým oblastiam AVP – dabingovému prekladu a úprave dialógov, prekladu titulkov a titulkovaniu, a otázke sprístupnenia audiovizuálnej komunikácie v médiách nevidiacim a nepočujúcim divákom. Seminár viedli odborníčky na spomenuté oblasti, konkrétne Dr. Lucia Paulínyová (dabing), Dr. Emília Perez (titulkovanie a titulkovanie pre nepočujúcich) a Dr. Francesca Raffi (audiokomentár pre nevidiacich). Zameriavali sa pritom na aktuálne problémy v jednotlivých typoch AVP, technologické trendy, prácu so softvérmi, ale i možnosti uplatnenia študentov prekladateľstva a tlmočníctva v tejto sfére. Práve pre budúcich absolventov bol do programu zaradený aj interaktívny seminár odborníčok z autorskej spoločnosti LITA, zameraný na ochranu autorských práv prekladateľov audiovizuálnych textov.
Okrem študentov či absolventov katedry sa seminára zúčastnili aj výskumníci v AVP z Bratislavy či Banskej Bystrice, praktizujúci prekladatelia, ale i zástupcovia spoločností z prekladateľskej a mediálnej praxe. Prepojenie výskumnej činnosti s praxou preto rezonovalo celým seminárom, čo vnímame ako jedno z najväčších pozitív podujatia.
Text a foto: Mgr. Andrej Zahorák

Podujatie finančne podporila LITA – autorská spoločnosť, konkrétne v rámci programu: Vzdelávanie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem