UKF v Nitre po prvýkrát na svetovom kongrese medzinárodného vzdelávania NAFSA

Na prelome mája a júna, v týždni od 29. mája do 2. júna 2017, sa konal svetový kongres medzinárodného vzdelávania NAFSA 2017 spojený s veľtrhom vzdelávania EXPO 2017. Po prvýkrát sa ako jediná slovenská univerzita zúčastnila aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
NAFSA: Association of International Educators (http://www.nafsa.org) je medzinárodná asociácia so sídlom vo Washingtone, DC, ktorá združuje predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií z celého sveta. Vznikla koncom 40. rokov 20. storočia ako najväčšie združenie neziskových organizácií na svete, ktoré sa venuje medzinárodnému vzdelávaniu. Jej misiou je všestranná podpora medzinárodných mobilít študentov a pedagógov, angažovanie sa v progresívnych postupoch, ktoré umožňujú väčšie prepojenie vzdelávacích inštitúcií vo svete, vytvárajú prostredie pre získavanie vedomostí a zručností globálneho občana a pokojného prostredia pre budúce generácie.
Ako významná americká asociácia usporadúva NAFSA svoje kongresy a veľtrhy v amerických centrách vzdelanosti, kultúry a umenia. Tento rok padla voľba na známe Convention Center v kalifornskom Los Angeles (LACC), ktoré svojim veľkorysým vybavením a grandióznou rozlohou hravo pokrylo nároky vyše 10 tisíc účastníkov a viac než 400 vystavovateľov z celého sveta. Okrem bohatého výberu predkonferenčných aktivít v sobotu a v nedeľu ponúklo LACC počas piatich dní atraktívne pódium pre interaktívne workshopy, náučné a informačné semináre, monotematicky zamerané diskusné fóra, stretnutia odborníkov v rámci inštitucionálne a regionálne zameranej problematiky legislatívnych procesov a pod. Významným prínosom boli prezentácie predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií a nadácií s dlhoročnou praxou a spoločenským uznaním v oblasti realizácie výmeny študentov, ktorí ponúkli analytický a komparatívny pohlaď na vysokoškolské štúdium v Európe a USA, ale aj v širšom kontexte v porovnaní s ostatným svetom. Za všetky spomeňme interaktívny seminár s názvom What is a Bachelor’s Degree? European and U.S. Perspectives, kde zástupcovia z Nemecka, Švédska, Talianska a Spojených Štátov diskutovali o rozdieloch a podobnostiach bolonského a amerického systému udeľovania bakalárskych titulov, poukázali na odlišnosti vo filozofii a štruktúre vysokoškolského vzdelávania, na slobodné umenia vo vzdelávaní ako prirodzenej súčasti amerického univerzitného vzdelávania a pod. s cieľom identifikovať ich dopad na vzájomnú výmenu študentov a celkový rozvoj medzinárodných vzťahov medzi univerzitami. Cieľom seminára bolo 1) identifikovať minimálne tri kľúčové podobnosti a rozdiely vo vzdelávacích systémoch jednotlivých krajín so zameraním na bakalársky stupeň štúdia, 2) analyzovať a porovnať štruktúru a očakávané výsledky vzdelávania, 3) vyhodnotiť vysokoškolské kurikulá vo všeobecnosti, určiť úlohu a objem slobodných umení a všeobecného vzdelania v nich.
Medzi spoločensky výnimočné a jedinečné akcie patrili plenárne prednášky významných osobností spoločenského, kultúrneho a politického života. Auditórium zaplnené do posledného miesta očarila svojim šarmom a brisknou prednáškou Isabel Wilkersonová, autorka bestsellerov a nositeľka ceny New York Times za žurnalistiku, prvá Afroameričanka ocenená Pulitzerovou cenou a medailou prezidenta Obamu za humanitné vedy. Nemenej významným hosťom bol charizmatický basketbalista Kareem Abdul-Jabbar, najúspešnejší útočník a šesťnásobný víťaz NBA, ktorý dnes patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti Ameriky. Má svoj stĺpček v The Washington Post a časopise Time, kde sa vyjadruje k dôležitým a spoločensky a politicky kontroverzným témam. Po 50-ročnej kariére športovca, aktivistu a najpredávanejšieho autora New York Times ponúka dnes svoje názory ako uznávaný rečník. V roku 2015 zaznamenal jeho športový dokument, ocenený aj cenou Emmy, najvyššiu sledovanosť a najvyššie hodnotenie z produkcie HBO. V roku 2016 mu prezident Barack Obama udelil najvyššie národné vyznamenanie Medailu za slobodu.
V rámci predkonferenčných aktivít usporiadali organizátori pre účastníkov mimo USA návštevu univerzít južnej Kalifornie. Pod hlavičkou USC (University of South California) pôsobí dnes desať prestížnych univerzít, ktoré ponúkli prezentácie svojich fakúlt, ich atraktívne medzinárodne orientované študijné programy, vedecko-výskumné projekty, ako aj prehliadku učebných a výskumných priestorov, parkov a univerzitných areálov.
Po prvý krát mala zastúpenie na kongrese a prostredníctvom Fulbrightovej komisie Slovensko i na veľtrhu vzdelávania NAFSA 2017 aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Napriek objektívne limitovaným možnostiam ponuky UKF v Nitre je aspoň príležitostná účasť na takýchto podujatiach potrebná a prínosná pre ďalší rozvoj a stratégiu UKF v oblasti internacionalizácie. Na veľtrhu vzdelávania sme nadviazali nielen nové kontakty, ale absolvovali sme aj desiatky stretnutí s našimi Erasmus partnermi z Európy a oslovili sme s ponukou o spoluprácu aj ďalších mnohých potenciálnych partnerov z Ruska, USA a i.
Postrehli sme, že vo všeobecnosti sa slovenské univerzity kongresov a veľtrhov NAFSA zúčastňujú len sporadicky, napríklad v porovnaní s českými univerzitami, ktoré sa pod záštitou Ministerstva školstva ČR spoločne prezentovali v stánku s názvom Come to Study to Czech Republic. V tomto smere by aj slovenské univerzity iste ocenili konkrétnu pomoc a podporu.
Účasť na svetovom kongrese vzdelávania spojeného s veľtrhom bola informatívna a spoločensky i odborne veľmi inšpiratívna. Video z kongresu a veľtrhu si možno pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=ldb7GP6BH08&t=4s.
Autorka článku a fotografií: Gabriela Miššíková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem