Čínsky jazyk už aj na UKF v Nitre

Nové požiadavky trhu, podnikateľského prostredia a vzdelávania vyžadujú zmeny vo vzdelávacom systéme, potrebu prichádzať s novými prístupmi a ponukami. Jednou z kľúčových úloh vzdelávania je pripraviť absolventov, resp. ďalších záujemcov na nové podmienky a požiadavky praxe. Posun vo vzdelávaní sa premieta aj do jazykových kompetencií, ktoré sa v súčasnosti stávajú dominantnými. Jazykové centrum zareagovalo na požiadavky dnešnej doby. Ku klasickým cudzím jazykom, ktoré má v ponuke (anglický, nemecký, ruský, taliansky, arabský), si aktuálna situácia vyžiadala zaradiť aj čínsky jazyk. Ten je nesporne jazykom ekonomickej a priemyselnej budúcnosti, nielen v európskom, ale aj vo svetovom kontexte.
Jazykové centrum FF UKF v Nitre v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v letnom semestri akademického roka 2016/2017 rozšírilo svoju ponuku jazykov o čínsky jazyk a ponúklo kurz čínštiny pre začiatočníkov. Možnosť absolvovať kurz využili študenti, ale aj pedagógovia.
V rámci pilotného semestra sa študenti pod vedením čínskeho lektora Zhanga naučili rozlíšiť základné tóny v čínskom jazyku, až 150 bežne používaných znakov a viesť jednoduchú konverzáciu na základné spoločenské témy. Ohlasy prevýšili všetky očakávania. Všetci študenti za úspešné absolvovanie kurzu získali certifikát. Kurz sa stretol s veľkým záujmom a jeho absolventi vyjadrili vôľu pokračovať v štúdiu. Jazykové centrum sa rozhodlo rozšíriť svoje aktivity a v nasledujúcom období zaradilo čínsky jazyk do študijných programov ako voliteľný predmet. Veríme, že táto atraktívna ponuka osloví nielen študentov, ale aj ďalších záujemcov z radov akademickej obce UKF.
2017 ff kurz cinskeho jazyka certifikat
Text: prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem