Študenti Katedry translatológie úspešní na celoslovenskej prekladateľskej súťaži

Študenti Katedry translatológie Bc. Mariana Ferusová (1. roč. Mgr. štúdia) a Matej Martinkovič (3. roč. Bc. štúdia) sa dostali do užšieho výberu známej celoslovenskej súťaže Prekladateľská univerziáda, ktorú každoročne organizujú Literárny fond, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL), Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) a Filozofická fakulta Univerzity Komenského.
Naši študenti úspešne zápolili v rámci kategórie pre umelecký preklad, pričom Mariana získala 3. cenu SSPUL-u a Matej získal 2. cenu SSPUL-u, čím obhájil svoje umiestnenie z minulého roka.
Prekladateľská univerziáda je súťaž určená pre študentov všetkých slovenských univerzít a vysokých škôl, ktorí majú záujem o preklad, jeho teóriu a kritiku. Súťaž im dáva možnosť preniknúť do širšieho povedomia v prekladateľskej praxi, keďže sa jej neverejnej časti (pri vyhlasovaní konečných výsledkov) zúčastňujú napríklad aj zástupcovia slovenských vydavateľstiev.
V mene Katedry translatológie FF UKF by som študentom oceneným na Prekladateľskej univerziáde chcel ešte raz vysloviť hlboké uznanie a popriať mnoho ďalších úspechov. Zároveň dúfam, že ich príklad motivuje aj ďalších nádejných prekladateľov, aby sa zúčastnili. Všetky informácie o Prekladateľskej univerziáde sú dostupné na webových stránkach Literárneho fondu, uzávierka súťaže je každoročne 15. marca.
Autor: Mgr. Igor Tyšš, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem