Úspešné projekty študentov KMKR

Študenti druhého ročníka Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy na FF UKF pripravujú každý rok niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sú vyvrcholením predmetu Tvorba marketingovo-komunikačných projektov pod vedením Mgr. Györgyi Jankovej, PhD.
V tomto roku bol jedným z pripravovaných podujatí projekt Zmyslu zbavení: vo svete reklamy, ktorý sa konal dňa 25. 4. 2017. Projekt sa zameriaval na  študentov študujúcich marketingovú komunikáciu s cieľom priblížiť im spôsob vnímania komunikátov zrakovo a sluchovo postihnutými.  Súčasťou podujatia boli prednášky a takzvaná „bezzmyslová zóna“. Pozvanie študentov prijal PaedDr. Roman Vojtechovský, nepočujúci pedagóg z Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave a PhDr. Jana Matušková, absolventka z našich vlastných radov a riaditeľka materskej školy v Nitre, ktorá poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre zdravotne znevýhodnené deti s poruchami zraku a videnia. V bezzmyslovej zóne si mohli záujemcovia vyskúšať, aké to je nemať jeden z hlavných zmyslov. Čakali ich zaujímavé disciplíny, medzi ktorými bolo napríklad prechádzanie cez prekážky, nakupovanie bez zraku, hádanie, čo sa vám snaží druhá osoba povedať rečou tela alebo čítanie z pier. Mohli sa presvedčiť, že nič z toho nie je až také jednoduché, ako si možno mysleli.
Ďalší projekt, s názvom Poďme na džem bol určený pre študentov 2. a 3. ročníka Gymnázia Párovská 1 v Nitre. V priestoroch útulnej Trafačky si žiaci kreatívnym spôsobom vyskúšali, aké je to byť študentom tejto katedry. Vypočuli si atraktívne prednášky od umelcov Igora Hanečáka či Daniela Pointa, nesúce sa v duchu umenia a dizajnu. Igor Hanečák, zakladateľ občianskeho združenia ArtHa, hovoril o využití dizajnu na pomoc ľudom v núdzi. Daniel Point vo svojej motivačnej prednáške vyzdvihol dôležitosť zručností ako pomoc pri ceste k úspechu. Počas hravých workshopov žiaci vytvárali výnimočný obalový dizajn džemov a originálnu marketingovú komunikáciu podľa zadania od fiktívneho klienta. Zadanie znelo, vytvoriť rad troch príchutí džemov s identickým dizajnom. Vhodne zvolenou marketingovou komunikáciou mali výsledný produkt čo najlepšie „predať“ klientovi. Všetky práce hodnotila porota a tie najlepšie boli ocenené vecnými cenami od sponzorov. Počas celej akcie mali návštevníci možnosť pochutnať si na domácom džeme, spoznať nových ľudí a zažiť kopec zábavy. Kto ochutnal tento džem zistil, že aj vzdelávanie chutí.
Napokon posledné podujatie zo dňa 29. apríla 2017 s názvom I WANT TO BE kmkar! bolo určené záujemcom o štúdium na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Cieľom príjemného sobotného predpoludnia bolo pripraviť uchádzačov na blížiace sa prijímacie skúšky a štúdium prezentovať zábavnejšou a kreatívnejšou formou. Celý kurz pozostával z troch častí: Prvá časť sa týkala testu tvorivosti, keď museli v krátkom čase zapojiť svoje logické myslenie. Nasledoval predpokladový test, ktorý sa realizoval interaktívnou formou. Poslednou časťou bola tvorba koláže, kde študenti naplno využili svoje kreatívne zručnosti a mali možnosť vypočuť si trefné rady „ako na to“ od PhDr. Tomáša Koprdu, PhD., vedúceho Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy. Samozrejme, za každú aktivitu boli tí najlepší študenti odmenení vecnými cenami od rôznych sponzorov. Počas celého dňa vládla vynikajúca atmosféra, študenti sa mali možnosť vzdelávať ale aj vzájomne sa spoznať. Akcia dopadla na výbornú, o čom svedčí aj spätná väzba od mnohých zúčastnených.
Veľké poďakovanie za všetky projekty a podujatia patrí Mgr. Györgyi Jankovej, PhD., PhDr. Tomášovi Koprdovi, PhD., sponzorom, ale aj všetkým študentom.
Text: Michaela Hamranová, Simona Pavelková, Michal Gališin
Foto: Dominika Šperková, Anikó Antalová
Video: Michal Gališin
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem