Image moderného prekladateľa

V rámci programu Erasmus plus navštívil dňa 27. apríla 2017 Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre prof. Daniel Dejica z Politehnica University Timisoara v Rumunsku, ktorá je našim partnerom v rámci siete mobilít CEEPUS - TRANS, kam patrí aj Katedra translatológie FF UKF v Nitre.
Profesor Dejica, ktorý je dekanom na Fakulte pre komunikáciu a zároveň vyučuje preklad, predstavil študijné programy na Politehnica University a priblížil situáciu v oblasti teórie a praxe prekladu v Rumunsku. Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia našej univerzity, ktorí študujú prekladateľstvo a tlmočníctvo, sa dozvedeli o záujme o prekladateľskú profesiu v Rumunsku, pričom pán profesor poukázal na dôležitosť technickej kompetencie prekladateľa a jazykových zručností.
Výmenné pobyty tohto druhu sú pre translatológov užitočné a podnetné, pretože otvárajú postupne viac dverí k medzinárodnej spolupráci a zbližovaniu národov a kultúr, čo je tiež jedným z poslaní modernej translatológie.
2017 ff Dejica2
Text: Mgr. Jozef Štefčík, PhD.
Foto: Mgr. Radek Bezvoda

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem