Prof. Tomáš Urbánek prednášal na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy

Na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre sme dňa 3. mája 2017 privítali významnú osobnosť českej psychometrie, psychosémantiky a metodológie psychologických vied, prof. PhDr. Tomáša Urbánka, Ph.D.
Prof. Urbánek pôsobí ako vedecký pracovník na Psychologickom ústave AV ČR a FF MU v Brne. Na svojom konte  má desiatky článkov a stovky ohlasov z celého sveta z oblasti psychometrie, psychosémantiky a psychologickej metodológie. Na pôde našej univerzity sa zúčastnil pracovného seminára riešiteľov projektu VEGA 1/0216/15: Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov. Na stretnutí vystúpil ako hosť a prednášal na tému: Nové prístupy v tvorbe a spracovaní psychosémantických metód so zameraním na Test sémantického výberu. Po prednáške pokračoval v prakticky užitočnej a obojstranne inšpiratívnej diskusii s účastníkmi seminára.
Odborným garantom ako aj organizačné zázemie prednášky zabezpečila doc. Eva Fandelová.
IMAG0037
IMAG0040
IMAG0053


Text a foto: Mgr. Zuzana Bačíková, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem