Germanisti oživili rozprávky bratov Grimmovcov

Dňa 3. mája 2017 ožili rozprávky bratov Grimmovcov na Základnej škole Nábrežie mládeže v Nitre. Študenti 4. ročníka Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre pod odborným vedením doc. PaedDr. Evy Stranovskej zrealizovali workshop s názvom „Rozprávky bratov Grimmovcov: minulosť a súčasnosť“, v rámci ktorého mali žiaci možnosť spoznať zaujímavou a hravou formou literatúru pre deti a mládež germanofónnych krajín a študenti ako budúci učitelia interaktívnym spôsobom žiakom predstaviť čaro a básnické kvality grimmovských rozprávok. To všetko v nemeckom jazyku.
Podujatie sa konalo priamo v autentickom prostredí školy v triedach siedmeho a ôsmeho ročníka v spolupráci s učiteľkou nemeckého jazyka Mgr. Jankou Baroňovou. Nieslo sa v duchu posolstva jazykovedcov a rozprávkárov Jakoba a Wilhelma Grimmovcov, zachraňovať ľudové rozprávky a zasvätiť ich zbieraniu celý život. Študenti priblížili život bratov Grimmovcov, ich najznámejšie rozprávky ako Červená čiapočka (Rotkäppchen), Popoluška (Aschenputtel), Vlk a sedem kozlliatok (Der Wolf und die sieben Geißlein), Šalátočka (Rapunzel), Snehulienka (Schneewittchen), Janko a Marienka (Hänsel und Gretel), ako aj menej známe rozprávky Traja bratia (Die drei Brüder), Modrý lampáš (Das blaue Licht),  Šťastlivý Hans (Hans im Glück), Husiarka (Die Gänsemagd), Zlatá hus (Die goldene Gans), Sedem havranov (Die sieben Raben) a i. Pripravili si pútavé prezentácie s interaktívnymi úlohami a aktivitami. Žiaci pracovali so slovnou zásobou, nemeckými textami rozprávok, zamýšľali sa nad tým, či sú klasické rozprávky populárne i v súčasnosti. Pozerali videoukážky klasického i moderného spracovania rozprávok bratov Grimmovcov, pričom analyzovali zdroje klasickej a modernej rozprávky. Na konci workshopu mali možnosť zopakovať si vedomosti o rozprávkach formou kvízu.
Žiaci sa cítili príjemne, skúsili, že učenie sa nemeckého jazyka možno realizovať i prostredníctvom rozprávok zaujímavo a interaktívne.
Text a foto: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem