18. divadelný festival pre základné, stredné a jazykové školy

Katedra germanistiky, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Okresný úrad v Nitre, odbor školstva, zorganizovali v dňoch 25. - 27. apríla 2017 už 18. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy, tentokrát s podtitulom “Zvieratá- Animals - Animales – животные - Animaux - Animali - Tiere”.
Divadelný festival sa konal pod záštitou dekana FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. a slávnostne ho otvorili a zároveň povzbudili žiakov a študentov škôl prodekani Mgr. Jozef Palitefka, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD. a predsedníčky poroty prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. a doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. Vo svojich príhovoroch zdôraznili význam festivalu ako platformy, ktorá zaujímavo prepája akademické prostredie s prostredím základných, stredných a jazykových škôl.
V tomto roku sa na pódiu v univerzitnej aule vystriedalo 35 predstavení, ktoré spolu so svojimi žiakmi a študentmi pripravili učitelia základných, stredných a jazykových škôl v rôznych cudzích jazykoch. Z pódia sa ozývali vystúpenia v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku.  
Nadšenie, radosť a odvahu z divadelných vystúpení spoločne zdieľalo viac ako 500 detí a študentov škôl z ďalekého (Hradec Králové, Námestovo, Trstená, Oravská Lesná, Žilina, Banská Bystrica, Malacky a i.) i blízkeho okolia (Nové Zámky, Topoľčany, Levice, Hurbanovo, Štúrovo, Komárno, Vráble, Bratislava, Nitra a i.). Počas troch dní amatérski herci postupne odhaľovali jedinečný pohľad na tému Zvieratá. Každé z predstavení tvorilo čiastočne alebo úplne autorské divadlo a prinieslo zlomky kreativity, emotívnosti, odvahy, dramatickosti i vtipu. Inšpirovali sa rozprávkami o zvieratách pre najmenších, dielami známych mytologických, literárnych, či filmových príbehov o zvieratách (Ezopove bájky, Kniha džunglí, Zvieracia farma, Volanie divočiny a i.) a zvieracími inšpiráciami z fantastických svetov (Knihy Narnie, Hviezdne vojny a i.).  
Porotu, ktorá hodnotila a v závere dňa aj oceňovala jednotlivé predstavenia, tvorili pedagógovia z katedry anglistiky a amerikanistiky, katedry germanistiky, katedry translatológie, katedry romanistiky, vybraní učitelia základných alebo stredných škôl, doktorandi a vybraní študenti z Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Na príprave a realizácii podujatia sa výraznou mierou podieľali aj doktorandi a študenti z organizujúcich katedier. Moderovali celé podujatie, pomáhali pri registrácii, vytvorili poster a booklet festivalu. Taktiež pripravili literárne stvárnenie témy Zvieratá, ktoré odznievalo počas celého festivalu. Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať kolegom a kolegyniam, ktorí svojou profesionalitou a prístupom prispeli k vytvoreniu podnetnej a príjemnej atmosféry pre všetkých zúčastnených.
Text: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Foto: Mgr. Matúš Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem