UKF v Nitre bude ako prvá na Slovensku spolupracovať s prestížnou čínskou univerzitou

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá uzavrela bilaterálnu dohodu o spolupráci s prestížnou Pekinskou univerzitou zahraničných štúdií (BFSU). Táto univerzita je známa aj ako „kolíska diplomatov“. Uzavretie dohody podpísanej v apríli 2017 je vyústením viacerých rokovaní o konkrétnych formách spolupráce, ktoré inicioval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., v spolupráci s referátom pre mobility a medzinárodné vzťahy. „Na základe tejto dohody bude možná široká spolupráca v podobe výmeny študentov a pedagógov medzi oboma univerzitami, organizovania rôznych podujatí, konferencií či publikovania vedeckých článkov v časopisoch. Takisto sme sa dohodli na spolupráci v rámci projektu Erasmus+ KA107. Tento projekt je zameraný na mobilitu študentov a zamestnancov vysokých škôl s krajinami mimo EÚ a EHP. BSFU vyjadrila aj o takúto formu spolupráce veľký záujem,“ informovala Ing. Anita Ivanková, PhD., z referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy.
V súčasnosti je BFSU jednou z najstarších čínskych univerzít zameraných na cudzie jazyky, vyučuje sa na nej najväčší počet cudzích jazykov v celej Číne (v súčasnosti celkovo 67 jazykov vrátane všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie). Patrí medzi ne aj slovenčina, ktorú už štyri roky vyučuje pracovník Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre PhDr. Marián Macho, PhD. „Počas posledných 60 rokov sa BFSU stala vzdelávacou inštitúciou profesionálov, ktorí sa špecializujú na menej používané európske jazyky, ako i národnou základňou pre regionálne, jazykové a kultúrne štúdiá a dôležitým sprostredkovateľom čínsko-európskeho vzdelávania a kultúrnej výmeny,“ uviedol lektor slovenského jazyka a kultúry M. Macho. „Jej cieľom je podporovať kvalitných študentov s viacjazyčnou kompetenciou a rozsiahlym know-how. Okrem osvojovania si jazykových zručností jej študenti absolvujú tiež kurzy regionálnych a národných štúdií, resp. kultúrne štúdiá. Väčšina z nich strávi jeden alebo dva semestre štúdia v zahraničí. Okrem toho, že všetci študujú angličtinu ako druhý jazyk, väčšina z nich absolvuje v rámci jazykovej prípravy aj štúdium tretieho a štvrtého jazyka.“
A práve získaniu schopnosti komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni má pomôcť letná jazyková škola (12. – 17. júna 2017) pre čínske študentky slovenského jazyka. Uskutoční sa na pôde UKF v Nitre a bude pre ne výbornou príležitosťou na rozvíjanie jazykových kompetencií. „V spolupráci s Jazykovým centrom na Filozofickej fakulte UKF v Nitre sme pripravili bohatý program,“ povedala A. Ivanková. „Dopoludnia budú absolvovať výučbu a konverzáciu v slovenskom jazyku a popoludní kultúrne aktivity.“
Keďže obe univerzity majú záujem o úzku spoluprácu, pripravujú sa viaceré formy kooperácie. Jednou z nich je ponuka uceleného magisterského štúdia slovenského jazyka pre čínskych študentov. Táto skutočnosť je o to významnejšia, že BFSU dnes slúži ako dôležitá vzdelávacia základňa pre kvalifikovaných odborníkov s jazykovou kompetenciou, ktorí po ukončení štúdia pôsobia ako diplomati, prekladatelia a tlmočníci, podnikatelia, novinári, právnici či bankári.
2017 ukf BFSU detail
Pekinská univerzita zahraničných štúdií
 
2017 ukf BFSU web
M. Macho so svojimi študentmi
 
Text: Jana Krajčovičová
Foto: http://global.bfsu.edu.cn/sk/, Marián Macho

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem