Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť na Filozofickej fakulte

Neodmysliteľnou súčasťou života na Filozofickej fakulte je systematické vedenie študentov k vedeckovýskumnej práci. Na pôde našej fakulty sa priestor na prvý sólový výskumný projekt každoročne ponúka predovšetkým v rámci platformy ŠVOUČ. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov, na ich vlastnú tvorbu a schopnosti. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s najlepším hodnotením v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách a pripraviť budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Do tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala 29. marca 2017, sa prihlásilo 181 študentov so 157 prácami. Súťažné práce boli hodnotené oponentmi a obhajoby prác sa konali pred odbornými komisiami. Súťažilo sa v 23 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 3. mája 2017.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: Mgr. Marek Čabák

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem