Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zaraďuje do neširokého zoznamu akademických a vedeckých ustanovizní v strednej Európe, na ktorej prebieha výskum byzantskej filozofie. Z tohto dôvodu Veľvyslanectvo Helénskej (Gréckej) republiky v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku zorganizovalo 2. mája 2017 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave prednášku na tému „Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry“, v ktorej prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. z Katedry filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre priblížil myšlienkové bohatstvo Východorímskej (Byzantskej) ríše a vplyv myšlienok byzantských mysliteľov na ďalšie generácie filozofov. Prednáška bola spojená s prezentáciou jeho monografie s názvom Byzantská filozofia, ktorá je prvou systematickou prácou na Slovensku, zaoberajúcou sa filozofickým myslením v Byzancii. Jej zámerom je prispieť k doplneniu poznatkov z dejín filozofie a priblížiť stredovekú grécku filozofiu, ktorá nadväzovala na antickú filozofiu a vyvíjala sa paralelne s latinskou stredovekou filozofiou. Autor vychádzal z najnovších poznatkov opierajúcich sa o výskum byzantského myslenia a analyzoval historické vymedzenie byzantskej filozofie a jej rozdelenie do období podľa jednotlivých storočí. Pri objasňovaní historického pozadia jej vzniku zohľadnil dlhý tok byzantskej kultúry a rôzne aspekty byzantského myslenia, ktoré odrážajú jedinečnú historickú realitu. Opierajúc sa o tieto poznatky prof. Zozuľak v prednáške vysvetlil tiež prechod z antického do byzantského filozofického myslenia a jeho kontinuálne rozvíjanie v neskoršom byzantskom období až do pádu Konštantínopolu v roku 1453. Zároveň analyzoval vplyv antickej filozofie na byzantské myslenie a stret antickej filozofie s kresťanským myslením.
Samotnej prednášky i následnej fundovanej diskusie sa zúčastnili veľvyslanci Grécka, Gruzínska, Cypru a Japonska a záujemcovia z ďalších krajín.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem