Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zaraďuje do neširokého zoznamu akademických a vedeckých ustanovizní v strednej Európe, na ktorej prebieha výskum byzantskej filozofie. Z tohto dôvodu Veľvyslanectvo Helénskej (Gréckej) republiky v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku zorganizovalo 2. mája 2017 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave prednášku na tému „Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry“, v ktorej prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. z Katedry filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre priblížil myšlienkové bohatstvo Východorímskej (Byzantskej) ríše a vplyv myšlienok byzantských mysliteľov na ďalšie generácie filozofov. Prednáška bola spojená s prezentáciou jeho monografie s názvom Byzantská filozofia, ktorá je prvou systematickou prácou na Slovensku, zaoberajúcou sa filozofickým myslením v Byzancii. Jej zámerom je prispieť k doplneniu poznatkov z dejín filozofie a priblížiť stredovekú grécku filozofiu, ktorá nadväzovala na antickú filozofiu a vyvíjala sa paralelne s latinskou stredovekou filozofiou. Autor vychádzal z najnovších poznatkov opierajúcich sa o výskum byzantského myslenia a analyzoval historické vymedzenie byzantskej filozofie a jej rozdelenie do období podľa jednotlivých storočí. Pri objasňovaní historického pozadia jej vzniku zohľadnil dlhý tok byzantskej kultúry a rôzne aspekty byzantského myslenia, ktoré odrážajú jedinečnú historickú realitu. Opierajúc sa o tieto poznatky prof. Zozuľak v prednáške vysvetlil tiež prechod z antického do byzantského filozofického myslenia a jeho kontinuálne rozvíjanie v neskoršom byzantskom období až do pádu Konštantínopolu v roku 1453. Zároveň analyzoval vplyv antickej filozofie na byzantské myslenie a stret antickej filozofie s kresťanským myslením.
Samotnej prednášky i následnej fundovanej diskusie sa zúčastnili veľvyslanci Grécka, Gruzínska, Cypru a Japonska a záujemcovia z ďalších krajín.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem