Konferenciou oslávili 25 rokov katedry germanistiky

V dňoch 27. - 28. apríla 2017 sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Synergie – 25 rokov germanistiky a DAAD na UKF v Nitre“, ktorú organizovala Katedra germanistiky FF pri príležitosti 25. výročia jej založenia a existencie lektorátu DAAD.
Záštitu nad konferenciou prevzali Dr. Joachim Bleicker, veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku a prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan FF UKF v Nitre. Zúčastnilo sa jej 37 germanistov z Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Macedónska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska a temer 30 pozvaných hostí. Plenárne prednášky predniesli Prof. em. Dr. Hans-Werner Eroms (Univerzita Passau), Dr. phil Monika Riedel  (TU Dortmund) a prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno). Rokovania prebiehali v troch sekciách – jazykovednej, literárnej a didaktickej.
Konferencia reflektovala nielen štvrťstoročie existencie Katedry germanistiky na FF UKF v Nitre z pohľadu vzdelávania predovšetkým učiteľov nemeckého jazyka a výsledkov vedeckej činnosti jej členov, ale zaoberala sa kriticky aj súčasným postavením nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka v stredoeurópskom kontexte a perspektívami posilnenia jeho významu pre interkultúrnu komunikáciu.
Na medzinárodnej konferencii si účastníci pripomenuli zároveň 25 rokov existencie lektorátu DAAD (Nemecká akademická výmenná služba) na katedre germanistiky a jeho významu pre vzdelávanie a šírenie nemeckého jazyka a kultúry v zahraničí. Na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre pôsobilo od jej vzniku v roku 1992 doteraz bez prerušenia sedem vysokokvalifikovaných lektoriek a lektorov, ktorých vyučovacie i mimovyučovacie aktivity neraz presahovali rámec štandardného lektorského pôsobenia. Vďaka ich osobnej angažovanosti a iniciatívy sa tak na katedre uskutočnili mnohé autorské čítania, odborné prednášky pozvaných hostí, študijné cesty, výstavy, workshopy či filmové večery.
Medzinárodnú konferenciu podporili svojou účasťou na slávnostnom otvorení dňa 27. apríla 2017 Dr. Joachim Bleicker, veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku, prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan FF UKF v Nitre, PhDr. Ľuboš Török, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF v Nitre, Dr. Thomas Stiglbrunner, riaditeľ Rakúskeho inštitútu v Bratislave, PhDr. Iveta Sládeková Ondrejková, zástupkyňa riaditeľky Goetheho inštitútu v Bratislave a PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD., prezidentka SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska.   
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Foto: Mgr. Jalal Al-Ali, PhD., Mgr. Radek Bezvoda

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem