Študenti diskutovali s francúzskym politológom o budúcnosti EÚ

V stredu 26. apríla 2017 zavítal na akademickú pôdu Filozofickej fakulty UKF známy francúzsky politológ Nicolas Tenzer, aby s pedagógmi a študentmi otvorene diskutoval na aktuálnu tému Quel avenir pour l’UE? (Aká je budúcnosť EÚ?). Podujatie otvorila doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., vedúca Katedry romanistiky, za prítomnosti prorektorky pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslavy Líškovej, PhD. a prodekana doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD. Ďalšími vzácnymi hosťami boli zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva François-Xavier Montreuil, atašé pre univerzitnú spoluprácu, Manon Darphin a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku, pán Jean-Pierre Jarjanette. Podujatie moderoval doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc. a o to, aby bola debata sprístupnená nielen študentom francúzskeho jazyka, sa postarala dvojica tlmočníkov.
Profesor Nicolas Tenzer vedie časopis Le Banquet, ktorý sa vyjadruje k aktuálnemu politickému a spoločenskému dianiu vo svete. Diskusia na tému Aká je budúcnosť EÚ? je časťou cyklu debát s názvom Les grandes questions 2017 (Závažné otázky roku 2017), ktoré organizuje Francúzsky inštitút. Profesor Tenzer vo svojom prejave zdôrazňoval nevyhnutnosť solidarity, jednotnosti a spolupráce národov a kultúr a s tým súvisiacu  toleranciu a schopnosť načúvať názorom druhých. Cennými boli predovšetkým jeho príklady z vlastnej praxe a spoločenskej a politickej reality, ktorými obohatil a podkladal svoje tvrdenia. Treba podotknúť, že jeho pohľad na fungovanie EÚ a jej budúcnosť sa javil realistický a vecný, vyhýbal sa vytváraniu idealizovaného sveta a kriticky sa dotýkal niektorých aspektov európskeho spoločenstva. Publikum oboznamoval so scenármi, ktoré môžu v EÚ nastať a ich dôsledkami.
Profesor Nicolas Tenzer vymedzil dostatočný priestor na otázky a reakcie študentov, ktorých zaujímali okrem ďalšieho vývoja EÚ aj voľby vo Francúzskej republike a ich možný výsledok. Posolstvo pána profesora bol predovšetkým rešpekt pred druhými, umiernené vyjadrovanie a tolerantnosť.
Text: Mgr. Veronika Labancová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem