IX. ročník Dní hispánskej kultúry na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre

V dňoch 25. – 27. apríla 2017 sa na pôde našej univerzity uskutočnil v poradí už IX. ročník Dni hispánskej kultúry (DHK), ktoré každoročne organizuje Katedra romanistiky FF UKF. V prvý deň sa pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Franeka, CSc. konalo vedecké podujatie Romanista Ladislav Franek spojené s prezentáciou jeho najnovšej knihy Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II. Na začiatku sa prítomným prihovorila doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., ktorá privítala hostí, dekana FF UKF v Nitre, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., predstaviteľku Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a Francúzskeho inštitútu – atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu, pani Emmanuelle Daill, vedúcu oddelenia translatológie Ústavu svetovej literatúry SAV, prof. PhDr. Máriu Kusú, CSc a vedúcu Katedry romanistiky FF UKF doc. PhDr. Evu Švarbovú, PhD.
Druhý deň DHK sa niesol v znamení prednášok a rôznych zaujímavých aktivít. Dopoludnia boli súčasťou programu domáci i zahraniční hostia. Brat Lorenzo porozprával o svojich misiách v Bolívii a dr. Katarzyna Szoblik z Univerzity v Bielsko-Białej o stratégiách evanjelizácie Indiánov stredného Mexika. Radca pre vzdelávanie pri Veľvyslanectve Španielska na Slovensku, v Poľsku, Českej republike, Rusku a Ukrajine, pán Joaquín Támara Espot, sa prítomným prihovoril vo svojom príspevku Jazyky a komunikácia ako nástroj dorozumenia a motivoval študentov k štúdiu španielskeho jazyka. Následne svojimi prednáškami zo španielskej kultúry a lingvodidaktiky prispeli zahraniční lektori. Za našu univerzitu Carlos Roberto Morales, za Gymnázium Párovská 1 v Nitre Carlos Villaverde Bjorgvinsdottir a za Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej Julio Ruiz Monteagudo.  V poobedňajšom programe sa predstavili študenti Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej so svojou divadelnou hrou El senor de Pigmalión/ Pán Pygmalion a spoločne so študentmi UKF si zasúťažili o vecné ceny vo vedomostnom kvíze. O 16:30 sa vo Fotogalérii Trafačka premietal film španielskej režisérky Icíar Bollaínovej, También la lluvia, ktorý spracúva problematiku privatizácie vodných zdrojov v Bolívii. Večer sa pokračovalo španielskou konverzáciou, ktorú zabezpečovala jazyková škola Inlingua Nitra.
Štvrtkový program sa uskutočnil na pôde Gymnázia Párovská 1 v Nitre. Otvorili ho jazykové workshopy, ktoré si študentky UKF pripravili pre stredoškolákov. Študentky KROM Barbora Špeťková, Bc. Soňa Hrubošová a Bc. Adriana Dedíková si pripravili prezentácie spojené s Erasmus pobytmi v Oviede a Madride a párovský študent – stážista z Mexika – Andrés Cortés, porozprával o svojej rodnej krajine. Doktorand na Katedre romanistiky FF UKF – stážista SAIA, Leonardo Mora, porozprával o mexickom sviatku mŕtvych, tzv. Día de los muertos. Študenti druhého ročníka Katedry romanistiky vyskúšali stredoškolákov vo vedomostnom kvíze a potom sa všetci prítomní pohostili jedlami, ktoré spoločne pripravili študenti a pedagógovia oboch inštitúcií. V druhej časti programu sa opäť študentom prihovoril pán radca zo španielskeho veľvyslanectva a študenti párovského gymnázia predviedli svoje recitačné schopnosti i hudobné nadanie v pásme Alma poética (Poetická duša). Rosario Colomina, lektorka španielskeho jazyka na spomínanom gymnáziu, predviedla techniku hry na kastanetách a predstavila španielsky tanec „sevillanas“, ktorý následne spolu so študentmi prvého ročníka gymnázia predviedla. Výbornou bodkou na záver dňa bolo hudobné a spevácke číslo Jakuba Mikulu, študenta UKF, ktorý zahral a zaspieval známu pieseň La canción del mariachi.
Organizátori IX. Ročníka Dní hispánskej kultúry ďakujú španielskemu Ministerstvu školstva, kultúry a športu, ako aj Veľvyslanectvu Španielska na Slovensku za záštitu podujatia. Zároveň patrí veľká vďaka aj partnerom, Gymnáziu Párovská 1 v Nitre, Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej, jazykovej škole INLINGUA Nitra a Fotogalérii Trafačka. Vidíme sa opäť o rok pri jubilejnom desiatom ročníku podujatia Dni hispánskej kultúry.

Text: Zuzana Kormaňáková
Foto: Zuzana Kormaňáková, Jalal Al-Ali, Leonardo Mora

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem