Deň Milana Adamčiaka

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s humanitným klubom Metanoia pri FF UKF pripravili v Nitre 5. apríla 2017 podujatie s názvom DEŇ MILANA ADAMČIAKA. Pestrým a bohato vyskladaným programom si jeho organizátori a účastníci pripomenuli osobnosť významného slovenského, nedávno zosnulého konceptuálneho umelca, autora vizuálnej poézie, muzikológa a skladateľa, o. i. aj v kontexte jeho veľkej retrospektívnej výstavy „Adamčiak, začni!“ v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (23. 3. – 4. 6. 2017).
Program Dňa M. A. dopoludnia, na brehu rieky neďaleko ŠD Nitra otvorili tzv. Zvukové (pre/do)hry, počas ktorých si účastníci mohli vyskúšať niektoré techniky Adamčiakovej tvorby. Pod vedením prof. Júliusa Fujaka, spiritus agens celého dňa, vytvárali zvukové situácie a rituály s využitím predmetov bežnej potreby, ako aj rôznych materiálov z prostredia. Druhú časť podujatia tvorilo odborné sympózium v rámci cyklu Culturologos s názvom Sondáž Adamčiaka, na ktorom vystúpili so svojimi príspevkami dlhoročný Adamčiakov kolega a súputník doc. MgA. Michal Murin, ArtD. (Katedra Intermédií a digitálnych médií, FVU Akadémia umení, Banská Bystrica), vedúci členovia telesa Cluster Ensemble Mgr. art. Ivan Siller, ArtD. a Mgr. art. František Király (Katedra hudobnej výchovy, PdF Univerzita Komenského, Bratislava), prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (Katedra kulturológie FF UKF, Nitra) a Mgr. Ondrej Veselý (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, Nitra). Okrem týchto spolupracovníkov Adamčiaka, resp. interpretov jeho hudby sa vedeckého sympózia zúčastnili pedagógovia a študenti rôznych katedier FF UKF, preto neprekvapuje, že ho ukončila podnetná diskusia.
Záverečnou časťou Dňa M. A. bol koncert Adam-či-ako?! Adamčiakovych notácií a grafických partitúr v Univerzitnom tvorivom ateliéri UKF. Hudobníci, členovia prominentných slovenských hudobných zoskupení Cluster Ensemble, Ne:bo:daj, VENI a DDR predniesli vybrané, premietané autorove notačné zápisy. Deň Milana Adamčiaka zakončil krátkometrážny film Muzikológ a tvorca (2008, r. A. Kajnok), ktorý ponúkol ucelenejší pohľad na tohto inšpiratívneho a výnimočného umelca i človeka.
Cluster Ensemble a Nebodaj interpretujú Adamčiaka (foto M.Reiser) Ivan Šiller s Adamčiakovou partitúrou (foto J.Puškár) Smiling Boys - Fujakova citácia Adamčiakovej performancie (foto J.Puškár)
 
Text: Lucia Valková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem