Premeny stredodunajského priestoru na prelome antiky a stredoveku

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s jej Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda zorganizovali v dňoch 25. - 26. apríla 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku“ / “Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages".
Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Siene Konštantína Filozofa. Podujatia rozdeleného do štyroch sekcií sa okrem slovenských bádateľov z oblasti archeológie, histórie, slavistiky, filozofie a teológie zúčastnili i ich kolegovia z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Ruska. Vedci vo svojich referátoch predstavili aktuálne poznatky a prezentovali najnovšie trendy v bádaní daných odborov. Konferenciu otvoril svojím prejavom dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre, prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Daná udalosť sa konala v rámci projektu VEGA č. 1/0468/15 (Severná časť Karpatskej kotliny na prelome antiky a stredoveku ako miesto zmien iniciovaných zvonka a zvnútra).

Text: Mgr. Martin Husár, PhD.
Foto: Mgr. Martina Škutová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem