Vedecká grantová agentúra ocenila projekt Filozofickej fakulty

Výsledky výskumnej práce trojročného vedeckého projektu Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi), ktorý sa riešil pod vedením Mgr. Mariany Čechovej, PhD. z Oddelenia semiotických štúdií ÚLUK FF UKF v Nitre, boli Vedeckou grantovou agentúrou (Vega) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied zaradené medzi „Najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektov Vega ukončených v roku 2016“, a to najmä so zreteľom na rovnomennú kolektívnu monografiu (autori: M. Čechová, Ľ. Plesník, Z. Rédey, P. Žiak, E. Pariláková, M. Malíčková, M. Boszorád a P. Zlatoš) a monografiu M. Čechovej a Ľ. Plesníka Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov.
Projekt sa v koncepčnom rámci recepčnej poetiky, pragmatickej estetiky a existenciálnej semiotiky zameral na osnovné tematické algoritmy (rudimentárne, prapôvodné, archetypálne, typologicky reprezentatívne dejové postupnosti) umeleckého obrazu sveta. Prieskum osnovných tematických algoritmov na širokospektrálnej vzorke prapríbehov priniesol popri komplementarizácii jestvujúceho stavu poznania v rámci zvoleného problémového okruhu tiež principiálne nové, dosiaľ nepublikované zistenia a riešenia, ktoré sa týkajú typologických súvislosti medzi skúmanými príbehovými algoritmami, tematologických modelov a  fundamentálnych tematologických otázok. Súbežne s tým sa inovovala tematologická terminológia.
Text: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
2017 ff cechova2  2017 ff cechova1
Obálky publikácií

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem