Vymenovanie nových docentiek

Dňa 20. apríla 2017 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníčkam Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: PhDr. Adriane Kičkovej, PhD., pracovníčke Katedry histórie na Filozofickej fakulte, v študijnom odbore 2.1.7 história; a PaedDr. Kataríne Hollej, PhD., pracovníčke Katedry pedagogiky na Pedagogickej fakulte, v študijnom odbore 1.1.4 pedagogika.
Vymenovanie docentiek sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť na UKF v Nitre, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty.
Text: Ing. Gabriela Sarovová
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem