Médiá bez okuliarov – (nielen) o stereotypoch v médiách

Dňa 12. apríla 2017 sa na pôde Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre uskutočnilo zaujímavé podujatie s názvom „Médiá bez okuliarov“. Realizovalo sa v rámci vzdelávacieho projektu „Svet medzi riadkami“, ktorého vznik iniciovalo OZ Človek v ohrození. Iniciatíva združuje novinárov a odborníkov zameriavajúcich sa na rozvojovú žurnalistiku a rozvojové témy a umožňuje budúcim novinárom získať know-how, ako sa vo svojich novinárskych príspevkoch vyvarovať stereotypom, podsúvaniu či skresľovaniu reality, a tým vytvárať u publika komplexnejší obraz o svete.
Ako prezradil koordinátor projektu a rozvojový novinár Peter Ivanič, cieľom nie je študentov učiť, „čo si myslieť, ale ako myslieť, ako kriticky a analyticky premýšľať o rôznych globálnych témach, ako si vymieňať šablóny vnímania reality – a tiež, ako si vôbec uvedomiť, že tieto šablóny existujú.“ Okrem neho sa na stretnutí zúčastnili odborník na zobrazovanie rozvojových tém Andrej Návojský, reportér denníka SME Pavol Štrba, reportérka internetového portálu Aktuality.sk Stanislava Harkotová a Andrea Chlebcová Hečková z Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre.
Počas besedy, ktorú moderovala pedagogička katedry žurnalistiky Veronika Cillingová, rezonovali aktuálne témy ako spoločenská zodpovednosť médií, najčastejšie druhy skresľovania reality, pretrvávajúce stereotypy v novinárskych prejavoch či spôsoby formovania pohľadu na svet a na sociálne vyčlenené skupiny prostredníctvom médií.  
Druhá časť stretnutia bola venovaná workshopu, na ktorom si študenti vyskúšali rôzne modelové situácie, riešili zadané úlohy a snažili sa premietnuť získané informácie a skúsenosti do praxe.
Text: PhDr. Jitka Rožňová, PhD.
Foto: Tereza Halásová a Simona Hricišinová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem