Crowdsourcing v lokalizácii

Dňa 11. 4. 2017 s prednáškou na Katedre translatológie FF UKF v Nitre vystúpil Mgr. Matúš Jožio, absolvent prekladateľstva a tlmočníctva na Prešovskej univerzite v Prešove, t. č. zamestnanec a zástupca medzinárodnej prekladateľskej a lokalizačnej agentúry Moravia. Témou jeho prednášky bol crowdsourcing v lokalizácii. Akokoľvek obidva pojmy môžu znieť cudzo, ako používatelia počítačov a internetu sa s nimi stretávame každý deň.
Lokalizácia je preklad a technicko-adaptačná príprava jazykových mutácií softvérových balíkov na konkrétne národné trhy a crowdsourcing je forma spolupráce veľkej skupiny alebo komunity internetových používateľov na realizácii veľkej úlohy (napr. financovanie projektov, rozoznávanie nečitateľných znakov v naskenovaných dokumentoch alebo aj preklad). Rozširovanie týchto fenoménov a stúpajúci dopyt po nich zo strany medzinárodných korporácií, neziskového sektora (napr. tzv. open-source softvér) a aj širšej verejnosti (napr. na sociálnych sieťach) bude mať v blízkej budúcnosti dopad aj na zmenu prekladateľskej profesie.
Cieľom prednášky preto bolo nielen priblížiť adeptom prekladateľstva, čo crowdsourcing a lokalizácia sú, ale ich aj oboznámiť s možnosťami spolupráce na crowdsourcingovom projekte pre študentov, ktorý v najbližšom čase plánuje na viacerých slovenských univerzitách spustiť spoločnosť Moravia.
Touto cestou by sa organizátori radi poďakovali vedeniu Univerzity Konštantína Filozofa, ako aj vedeniam Filozofickej fakulty UKF a Katedry translatológie FF UKF za promptné vybavenie technologických náležitostí, bez ktorých by projekt nebolo možné realizovať, a ochotné prijatie tejto mimoriadne užitočnej iniciatívy.
Autor textu a fotografií: Mgr. Igor Tyšš, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem