Siedmy ročník obľúbených Prekladateľských reflexií

Podtitul „Autor – prekladateľ – redaktor: všetci sme na jednej lodi“ nieslo podujatie Tvorivé prekladateľské reflexie, ktoré sa konalo dňa 14. marca 2017 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Zorganizovala ho Katedra translatológie FF UKF a v jeho úvode vystúpili s príhovormi vedúca Katedry translatológie Dr. Emília Perez a organizátori Mgr. Andrej Zahorák a Mgr. Zuzana Jánošíková.
Siedmy ročník už tradičného podujatia sa venoval témam, ktoré súvisia s autorskou,  prekladateľskou, ale aj redaktorskou praxou, resp. dôležitosti spolupráce redaktora a prekladateľa. Medzi vystupujúcimi boli Eva Melichárková, skúsená prekladateľka a redaktorka vydavateľstva Tatran, úspešný spisovateľ, publicista a prekladateľ Michal Hvorecký a prekladateľ par excellence Otakar Kořínek.
Podujatie sa u študentov teší mimoriadnej obľube nielen pre prakticky zamerané prednášky, ale aj pre inšpiratívne diskusie a možnosť získať rady od skutočných majstrov svojho remesla. Primárnym poslaním Reflexií je prepojenie teórie s praxou a praktické priblíženie prekladateľskej profesie a jej špecifík. Tohtoročná vysoká účasť študentov na podujatí a ich reakcie svedčia o tom, že ich cieľ sa nám úspešne podarilo naplniť.
Autor článku: Mgr. Andrej Zahorák
Autor fotografií: Mariana Michalková
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem