Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Dve zahraničné návštevy v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie

Na prelome februára a marca navštívili jedno z pracovísk Filozofickej fakulty Ústav literárnej a umeleckej komunikácie hneď dve zahraničné kolegyne – v týždni od 20. do 24. februára doc. Mgr. Tiziana D´Amico, PhD., ktorá pôsobí na viacerých talianskych univerzitách, okrem iného i na Universita Ca´Foscari v Benátkach, a v týždni od 27. februára do 3. marca Špela Sevšek Šramel, PhD., ktorá prednáša na Katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane.
Doc. Mgr. Tiziana D´Amico, PhD. sa v rámci svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti venuje českej a slovenskej kultúre, českému jazyku, populárnej kultúre (predovšetkým televízii a kinematografii), audiovizuálnemu prekladu a problematike mediovanej/sprostredkovanej pamäti („mediated memory”), a to najmä v spojitosti s témami, akými sú socializmus a holokaust. Práve s ohľadom na tento jej odborný profil a v súvislosti s projektom VEGA č. 1/0461/16 Re-interpretácia obrazov kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej reflexii aktuálne riešeným v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie ju pozvalo vedenie pracoviska na návštevu, ktorej hlavným „výstupom“ bolo to, že 23. februára v rámci filozoficko-metodologického seminára prezentovala svoju pre riešiteľov daného projektu zaujímavú a inšpiratívnu prednášku s názvom Mediated memory: „Ako sme na tom?“.        
Špela Sevšek Šramel, PhD. sa zaoberá slovenskou a slovinskou literatúrou druhej polovice 20. storočia (osobitne poviedkovou tvorbou po roku 1989) a venuje sa tiež umeleckému prekladu, najmä prekladu slovenskej prózy a drámy. Počas svojho pobytu v Nitre, ktorý sa uskutočnil v rámci mobility Erasmus+, sa na platforme na literatúru orientovaných disciplín vyučovaných pracovníkmi Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie venovala viacerým zaujímavým témam – pokusu o syntézu poviedkovej tvorby v Slovinsku a na Slovensku po roku 1989, naratívnemu svetu v próze Pavla Vilikovského či recepcii románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon a analýze kultúrno-špecifických výrazov v slovinskom preklade, čím študentom bakalárskeho i magisterského štúdia rozšírila ich literárne, resp. literárno-teoretické obzory.
Obidvom kolegyniam ďakujeme za návštevu a už teraz sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu, o ktorú je – ako to ukázali spoločné rozhovory – obojstranný záujem.
Autor textu: Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Autorky fotografií: Mgr. Eva Pariláková, PhD. a Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem