Dve zahraničné návštevy v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie

Na prelome februára a marca navštívili jedno z pracovísk Filozofickej fakulty Ústav literárnej a umeleckej komunikácie hneď dve zahraničné kolegyne – v týždni od 20. do 24. februára doc. Mgr. Tiziana D´Amico, PhD., ktorá pôsobí na viacerých talianskych univerzitách, okrem iného i na Universita Ca´Foscari v Benátkach, a v týždni od 27. februára do 3. marca Špela Sevšek Šramel, PhD., ktorá prednáša na Katedre slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane.
Doc. Mgr. Tiziana D´Amico, PhD. sa v rámci svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti venuje českej a slovenskej kultúre, českému jazyku, populárnej kultúre (predovšetkým televízii a kinematografii), audiovizuálnemu prekladu a problematike mediovanej/sprostredkovanej pamäti („mediated memory”), a to najmä v spojitosti s témami, akými sú socializmus a holokaust. Práve s ohľadom na tento jej odborný profil a v súvislosti s projektom VEGA č. 1/0461/16 Re-interpretácia obrazov kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej reflexii aktuálne riešeným v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie ju pozvalo vedenie pracoviska na návštevu, ktorej hlavným „výstupom“ bolo to, že 23. februára v rámci filozoficko-metodologického seminára prezentovala svoju pre riešiteľov daného projektu zaujímavú a inšpiratívnu prednášku s názvom Mediated memory: „Ako sme na tom?“.        
Špela Sevšek Šramel, PhD. sa zaoberá slovenskou a slovinskou literatúrou druhej polovice 20. storočia (osobitne poviedkovou tvorbou po roku 1989) a venuje sa tiež umeleckému prekladu, najmä prekladu slovenskej prózy a drámy. Počas svojho pobytu v Nitre, ktorý sa uskutočnil v rámci mobility Erasmus+, sa na platforme na literatúru orientovaných disciplín vyučovaných pracovníkmi Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie venovala viacerým zaujímavým témam – pokusu o syntézu poviedkovej tvorby v Slovinsku a na Slovensku po roku 1989, naratívnemu svetu v próze Pavla Vilikovského či recepcii románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon a analýze kultúrno-špecifických výrazov v slovinskom preklade, čím študentom bakalárskeho i magisterského štúdia rozšírila ich literárne, resp. literárno-teoretické obzory.
Obidvom kolegyniam ďakujeme za návštevu a už teraz sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu, o ktorú je – ako to ukázali spoločné rozhovory – obojstranný záujem.
Autor textu: Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Autorky fotografií: Mgr. Eva Pariláková, PhD. a Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem