Uviedli do života monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve

Dňa 10. februára 2017 sa na pôde univerzity uskutočnila konferencia SLAVICA NITRIENSIA 2017 – vedecké stretnutie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s viac ako päťročnou tradíciou. Poslaním konferencie bola prezentácia aktuálnych poznatkov z oblasti slovanských jazykov, literatúr a kultúr.
V úvode stretnutia sa uviedla do života vedecká monografia internej doktorandky katedry rusistiky Mgr. Olgy Iermachkovej, pod odborným vedením jej školiteľky prof. PhDr. Jany Sokolovej, CSc., s názvom Языковая игра. Динамика формы и смысла. Táto kniha sa venuje jazykovej hre v publicistickom štýle a jej rozmanitým podobám v komunikácii. Následne vystúpili recenzentky monografie doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. a Svetlana Lapshina, CSc., ktoré ocenili prácu doktorandky a zaželali jej veľa úspechov v ďalšej tvorivej činnosti.                                     
Na konferencii odzneli tematicky rôzne filologicky zamerané príspevky. Celkovo odprezentovalo svoje práce 11 doktorandov z celého Slovenska: Mgr. B. Bábiková (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), Mgr. M. Strýčková (Slavistický ústav Jána Stanislav SAV v Bratislave), Mgr. J. Huťová (Prešovská univerzita v Prešove), Mgr. P. Šmeringaiová (Slavistický ústav Jána Stanislav SAV v Bratislave), Mgr. A. Spišiaková (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), Mgr. I. Kocáková (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Mgr. A. Ternová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Mgr. S. Koruniak (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Mgr. M. Navrátil (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Mgr. M. Juricová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a Mgr. O. Iermachkova (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). Prínosnou bola aj živá diskusia po každom príspevku. Doktorandi si odniesli mnoho inšpiratívnych podnetov a rád.
Podujatie organizovala Katedra rusistiky FF UKF v Nitre. Záštitu nad ním prevzala prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc., vedúca katedry. Všetkým hosťom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
2017 ff Juricova detail
Autor textu: Mgr. Miriama Juricová
Autori fotografií: Mgr. Marek Čabák, Mgr. Miriama Juricová
Editor textu: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem