UKF v Nitre získala členstvo v prestížnej frankofónnej agentúre

Nové možnosti pre študentov, výskumných pracovníkov či pedagógov, ktorí ovládajú aspoň na začiatočníckej úrovni francúzsky jazyk, sa otvárajú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzita totiž získala členstvo vo frankofónnej univerzitnej agentúre L´Agence Universitaire de la Francophonie (AUF; https://www.auf.org/), ktorá v súčasnosti združuje 817 členov zo 106 krajín z celého sveta a na Slovensku medzi nich doteraz patrili len tri univerzity (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave).
Ako nás informovala doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., vedúca Katedry romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorá celú aktivitu iniciovala, podmienky na prijatie sú veľmi prísne a príprava na prijatie veľmi náročná. „Univerzita musela vypracovať dossier d´adhésion (žiadosť o prijatie) a uviesť požadované údaje, ktoré prezentujú každodenný život UKF na všetkých fakultách. Bolo potrebné preložiť do francúzštiny všetky študijné programy, ktoré má UKF akreditované a štatút univerzity, uviesť publikácie, aktivity, konferencie a medzinárodnú spoluprácu, počty študentov na všetkých troch stupňoch štúdia, a samozrejme napísať motivačný list a odôvodniť prečo usilujeme o prijatie, čo ponúkame. Celá príprava nám trvala niekoľko mesiacov (január – september 2016)“, vysvetlila.
Na UKF v Nitre, konkrétne na Filozofickej fakulte, sa vyučuje hneď niekoľko odborov po francúzsky: príprava učiteľov na Katedre romanistiky, nový študijný odbor akreditovaný v poslednej akreditácii s názvom Románske jazyky v interkultúrnej komunikácii, spojený študijný program medzi Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy a prekladateľstvo a tlmočníctvo na Katedre translatológie.
AUF prispieva k vytváraniu vedeckého priestoru vo francúzštine a po celom svete združuje vysokoškolské a výskumné inštitúcie. Členstvo v agentúre prinesie Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre spoluprácu s frankofónnymi akademickými partnermi po celom svete. Okrem udržiavania živého frankofónneho vedeckého prostredia, AUF ponúka služby pre študentov, lektorov a výskumných pracovníkov, vrátane financovania mobility, prístup k on-line študijným odborom a podporu výskumných projektov. Agentúra takisto podporuje inštitúcie, ktoré prechádzajú modernizáciou (upgrade systémov riadenia; sebahodnotiace a hodnotiace programy...).
AUF pôsobí po celom svete, sídlo sekcie pre strednú Európu je v Bukurešti (Rumunsko).
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem