Nový kulturologický časopis (ročenka) – Culturologica Slovaca

Culturologica Slovaca publikuje interdisciplinárne vedecké štúdie, články a recenzie zamerané na porovnávací výskum slovenskej kultúry vo vzťahu k slovanskému i neslovanskému kultúrnemu priestoru v kontexte európskej kultúry a civilizácie.
Popri časopisoch Slavica Slovaca, Byzantinoslovaca, Ethnologica Slavica et Slovaca poskytuje možnosti na prezentáciu výsledkov základného kulturologického výskumu na Slovensku.
Časopis vydáva Katedra kulturológie FF UKF v Nitre. V časopise sa publikujú tiež práce doktorandov a študentov s profiláciou v odbore kulturológia a v príbuzných humanitných a spoločenskovedných disciplínach.
Bližšie informácie o časopise na stránke: www.culturologicaslovaca.ff.ukf.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem