Literárne vlnenie

V rámci Nitrianskych literárno-filozofických večerov sa konalo dňa 15. novembra 2016 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre ďalšie kultivujúce podujatie z cyklu vedeckých seminárov Culturologos Katedry kulturológie FF UKF - Literárne vlnenie 2016 - v spolupráci s klubom Metanoia. Šlo tentoraz o autorské čítanie a diskusiu vedenú spisovateľom a filozofom Mgr. Marekom Debnárom, PhD. z Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre s pozvanými básnikmi: Katarínou Kucbelovou, Petrom Šulejom a Michalom Habajom.
Katarína Kucbelová, organizátorka literárnej ceny za pôvodnú slovenskú tvorbu Anasoft litera, predstavila zbierku Vie, čo urobí (2013), v ktorej sa zaoberala osobnejšími témami vychádzajúcimi z každodennej skúsenosti. Svoju básnickú zbierku Nódy (2014) predstavil šéfredaktor časopisu o súčasnej kultúre a umení Vlna  Peter Šulej, označovanú ako vrcholný prejav neo-konceptualizmu v slovenskej poézii. Výber z Caput Mortuum (2015), zbierky básní hľadajúcich odpovede na otázky o mýte básnika, minulosti, budúcnosti a prítomnosti človeka, sveta, spoločnosti, predniesol literárny vedec, básnik a prozaik Michal Habaj, pôsobiaci na Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.
Autori predniesli vlastné básne ich najnovších zbierok, v ktorých reflektovali rôzne osobné a spoločenské témy. V diskusii sa venovali okrem iného téme inšpirácie a hľadania podnetov predovšetkým v osobnom prežívaní reality a vnímaní okolia. Subjektívnejšie postoje zaujali pri vnímaní poézie, ktorá má silu ovplyvniť spoločnosť a človeka. Podnetnú diskusiu doplnil svojím vystúpením i vedúci Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. k otázke priestorovosti v poézii. Autorské čítanie obohatilo účastníkov kultiváciou slova a vnieslo všetkým prítomným nový rozmer dialógu autora, textu a čitateľa.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem