Edukačný a socializačný aspekt marketingovej komunikácie

Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu v rámci súčasnej mediálnej kultúry by mali byť predmetom odbornej ako aj verejnej diskusie. Marketingová komunikácia je súčasťou životov nás všetkých a už ju nie je možné odstrániť. Z toho dôvodu rastie význam edukácie a socializácie v marketingovej komunikácii. Diskusiu na túto tému priniesol odborný seminár, ktorý sa realizoval na pôde Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Odborná diskusia

Odborný seminár otvorila hlavná riešiteľka projektu KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry Mgr. Györgyi Janková, PhD. dňa 10. novembra 2016 svojim príspevkom na tému významu edukácie a socializácie v marketingovej komunikácii. Tematická oblasť tohto seminára zastrešila spotrebiteľské správanie, význam estetiky reklamných komunikátov v procese edukácie, digitálne médiá, seriózne a edukačné hry či zobrazovanie rodiny v reklamných komunikátoch.

Mladí prednášatelia a ich príspevky

Rolu prednášateľov si v dopoludňajších a popoludňajších hodinách vyskúšali aj mladí ľudia z radov študentov. Odznelo 13 príspevkov vo forme case studies zo súčasnej marketingovej praxe. Prezentované boli kampane ako Veselé zúbky, Zdravé jablko, Durex a posolstvo chráneného pohlavného styku. Seminár bol rozšírený aj o problematiku zmeny postoja adolescentov vo vzťahu k interrupcii na základe mediálneho komunikátu, modely slávenia vianočných sviatkov v audiovizuálnej reklame, zdravú stravu u detí predškolského veku, vhodnosti použitia vybraného typu komunikátu na šírenie vzdelávacích a výchovných informácií o produkte a obrazových varovaniach na obaloch cigariet. Niekoľko príspevkov rozoberalo problematiku z pozície digitálnej éry.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem