Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Unikátne podujatie v celoslovenskom kontexte

Dňa 18.11.2016 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre po prvýkrát konala Jesenná škola strojového prekladu. Na tomto jedinečnom podujatí celoslovenského charakteru participovali profesionálni prekladatelia z rôznych oblastí prekladateľskej činnosti: úradní prekladatelia z celého Slovenska, bývalí prekladatelia z Generálneho sekretariátu Rady EÚ a EP, absolventi prekladateľstva a tlmočníctva UKF v Nitre a iní profesionálni prekladatelia. Náplňou Jesennej školy bolo okrem diskusie o (ne-)potrebe strojového prekladu v prekladateľstvom priemysle aj profesionálne posteditovanie strojového prekladu z anglického a nemeckého jazyka do materinského jazyka- slovenčiny. Predmetom odbornej rozpravy bola taktiež problematika kvality strojového prekladu, ktorú samotní účastníci hodnotili pre odborný, administratívny a publicistický štýl daných textov v špeciálnom posteditovacom prostredí vyvinutom na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre.
Jesenná škola strojového prekladu sa konala pod záštitou Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Katedry informatiky FPV UKF v Nitre a Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska. Táto jedinečná spolupráca vznikla v rámci riešenia grantov podporovaných vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV Evalvácia strojového prekladu (VEGA 1/0559/14) a agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0336 Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem