"Byť človekom je dané, ale zachovať si ľudskosť, to je naša voľba."

Humanizmus, ľudskosť a inakosť boli nosnými heslami série prednášok, diskusií a workshopov, ktoré sa konali v dňoch 14. až 16. novembra 2016 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatia boli súčasťou výskumných projektov Reflexia ľudskosti a inakosti v anglofónnej literatúre 20. a 21. storočia a Aspekty literárnej recepcie a interpretácie v praxi II.
Svojou prednáškou o Henry Millerovi otvoril úvodný deň podujatia poslucháč Filozofickej Fakulty UK v Bratislave Maxim Duleba. V poobedných hodinách sa študenti zúčastnili workshopu Empathy, Humanity, Poetry, ktorý viedla doc. Mária Hricková. Ústrednou témou bola empatia a jej rôzne podoby, ale taktiež úloha a postavenie človeka voči druhým a tiež k sebe samému. Pondelkový program bol zavŕšený literárnym kvízom, kde si študenti zasúťažili a preverili svoje znalosti z širokej oblasti literatúry.
Druhý deň ponúkol zaujímavú prednášku s názvom Hospitality, Race and Class: Why We Hate People. Prednášajúci, Dr. David Schauffler z Univerzity v Katowiciach, živým a pútavým spôsobom načrtol problematiku spoločenských rozdielov, otázku strachu a nenávisti medzi ľuďmi a v mnohých poslucháčoch zanechal silný dojem okamžiku, keď položil jednoduchú otázku – Kam patríme?
Poobede zavítala na katedru Aňa Ostrihoňová, prekladatateľka a vydavateľka, ktorá v rozhovore predstavila svoju prácu, osvetlila úskalia prekladateľského povolania a pozvala prítomných k nazeraniu na súčasnú literárnu tvorbu z trochu inej perspektívy.
Prvým hosťom tretieho dňa bola poetka a prekladateľka Jitka Rožňová, ktorá študentom predstavila svoju tvorbu a osvetlila činnosť prekladateľa. Druhým programom bol workshop Walk a Mile in Someone Else’s Shoes pod vedením dvoch študentiek doktorandského štúdia, Veroniky Šištíkovej a Kataríny Chválovej. Obe zaujali prítomných študentov krátkym videoklipom a následnými aktivitami, ktoré opäť reflektovali otázku empatie, našej schopnosti vcítiť sa do situácie druhých. Výsledkom workshopu bolo zaujímavé zistenie, že túžba po tom, čo majú druhí, nemusí vždy priniesť šťastie.
Záverečným podujatím bola beseda so Zuskou Kepplovou, ktorá v súčasnosti pôsobí ako redaktorka a komentátorka denníka SME, ale venuje sa aj vlastnej literárnej tvorbe. Svojím bezprostredným vystupovaním a humorom zaujala prítomných, predstavila a prečítala krátke ukážky zo svojho románu Reflux a diskutovala na tému tvorby a inšpirácie.
Súčasťou projektu On Being Human bolo aj aktívne zapojenie sa študentov do verejného workshopu One Face – Many Stories, do ktorého prispeli svojimi fotografiami odzrkadľujúcimi momenty ľudského života, originalitu a inakosť a naplnili tak pomyselné motto celej akcie - Being human is given. But keeping our humanity is a choice. V mene organizátorov veríme, že všetci, ktorí sa zúčastnili prednášok, diskusií a workshopov, si z každej akcie odniesli niečo pozitívne a bude sa im neustále pripomínať myšlienka, že byť človekom je dané, ale zachovať si ľudskosť, to je naša voľba.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem