Prezentácia novej publikácie

Slávnostné uvedenie knižnej publikácie pod názvom "Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti" bolo súčasťou kultúrneho podujatia pod názvom Sloboda cestou tvorivosti, ktoré sa uskutočnilo 13. novembra 2016 v Refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. Súčasťou programu bolo vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru a tiež žiakov a absolventov hudobného odboru.
Uvedená knižná publikácia venuje kľúčovú pozornosť interdisciplinárnemu prieniku etiky a kultúry v kontexte rozvíjania etických hodnôt cez literatúru prostredníctvom tvorivosti v mimoškolskej činnosti.
Myšlienkovým konceptom publikácie je zdôraznenie skutočnosti, že cieľom mimoškolskej výchovnej a vzdelávacej činnosti nie je len rozvíjať tvorivý potenciál človeka vo vybranej záujmovej oblasti, ale aj formovať zrelé prosociálne postoje, ktoré sú zároveň aj žiaducou kompetenciou pre súčasnú spoločnosť.
Z pohľadu praktickej aplikácie tvorivosti v mimoškolskom edukačnom procese sú v publikácii hodnotné námety na rozvíjanie detskej hravosti a fantázie, ale aj silné etické motívy v podobe uvedomenia si úlohy rodiny a školy, ale aj mimoškolskej činnosti vo výchove, posolstva rozprávky a komplexného edukačného vplyvu na zodpovedné konanie v živote.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem