Odborný seminár a krst zbierky poviedok

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 8. novembra 2016 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnil odborný seminár na tému Viktória Tokarevová z aspektu translačnej a čitateľskej recepcie na Slovensku, ktorý zorganizovala Katedra rusistiky v spolupráci s Katedrou translatológie. Hlavným bodom programu bol krst prekladu zbierky poviedok ruskej autorky V. Tokarevovej Obsadzovací tón, na preklade ktorej sa podieľali študenti bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia translatológie pod odborným vedením doc. PhDr. E. Dekanovej, PhD., ktorá je zároveň redaktorkou a editorkou publikácie. Zbierka poviedok Obsadzovací tón je prvým dielom ruskej autorky preloženým do slovenčiny po vzniku Slovenskej republiky v r. 1993.
Na seminári sa ako hosť zúčastnil prof. PaedDr. B. Garaj, CSc., ktorý vo svojom príhovore ocenil myšlienku spolupráce študentov s vyučujúcimi, ako aj samotný prekladateľský počin. Pozvanie prijali prvý tajomník Veľvyslanectva RF v SR V. Kulikov, vedúca katedry translatológie FF UKF Mgr. E. Perez, PhD., šéfredaktorka časopisu «Вместе» N. Jadryšnikova a iní, ktorí vysoko hodnotili vydanie tejto reprezentatívnej publikácie ako dôstojný a nevšedný príspevok k prehlbovaniu dialógu ruskej a slovenskej kultúry.
V druhej časti seminára účastníci prezentovali svoje príspevky súvisiace s tvorbou a životom ruskej autorky (doc. PhDr. E Dekanová, PhD., Mgr. V. Pulčár, PhD., Mgr. K. Štangová, Mgr. I. Kocáková), či samotnými špecifikami, uplatnenými prekladateľskými postupmi a stratégiami pri preklade poviedok v prezentovanej zbierke (Mgr. A. Zahorák, Mgr. D. Dobrotková, Mgr. M. Kažimír).
Odborný seminár mal mimoriadny ohlas u študentov, bol výbornou ukážkou optimálneho prepojenia teórie s praxou  a kooperácie študentov s vyučujúcimi. 
Seminár bol výstupom projektu VEGA č. 1/0451/16 Recepcia a translácia ruskej literatúry v interkultúrnom dialógu troch kultúrnych priestorov (ruského, slovenského a nemeckého).
Tokarevova1  Tokarevova2  Tokarevova3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem