Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Odborný seminár a krst zbierky poviedok

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 8. novembra 2016 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnil odborný seminár na tému Viktória Tokarevová z aspektu translačnej a čitateľskej recepcie na Slovensku, ktorý zorganizovala Katedra rusistiky v spolupráci s Katedrou translatológie. Hlavným bodom programu bol krst prekladu zbierky poviedok ruskej autorky V. Tokarevovej Obsadzovací tón, na preklade ktorej sa podieľali študenti bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia translatológie pod odborným vedením doc. PhDr. E. Dekanovej, PhD., ktorá je zároveň redaktorkou a editorkou publikácie. Zbierka poviedok Obsadzovací tón je prvým dielom ruskej autorky preloženým do slovenčiny po vzniku Slovenskej republiky v r. 1993.
Na seminári sa ako hosť zúčastnil prof. PaedDr. B. Garaj, CSc., ktorý vo svojom príhovore ocenil myšlienku spolupráce študentov s vyučujúcimi, ako aj samotný prekladateľský počin. Pozvanie prijali prvý tajomník Veľvyslanectva RF v SR V. Kulikov, vedúca katedry translatológie FF UKF Mgr. E. Perez, PhD., šéfredaktorka časopisu «Вместе» N. Jadryšnikova a iní, ktorí vysoko hodnotili vydanie tejto reprezentatívnej publikácie ako dôstojný a nevšedný príspevok k prehlbovaniu dialógu ruskej a slovenskej kultúry.
V druhej časti seminára účastníci prezentovali svoje príspevky súvisiace s tvorbou a životom ruskej autorky (doc. PhDr. E Dekanová, PhD., Mgr. V. Pulčár, PhD., Mgr. K. Štangová, Mgr. I. Kocáková), či samotnými špecifikami, uplatnenými prekladateľskými postupmi a stratégiami pri preklade poviedok v prezentovanej zbierke (Mgr. A. Zahorák, Mgr. D. Dobrotková, Mgr. M. Kažimír).
Odborný seminár mal mimoriadny ohlas u študentov, bol výbornou ukážkou optimálneho prepojenia teórie s praxou  a kooperácie študentov s vyučujúcimi. 
Seminár bol výstupom projektu VEGA č. 1/0451/16 Recepcia a translácia ruskej literatúry v interkultúrnom dialógu troch kultúrnych priestorov (ruského, slovenského a nemeckého).
Tokarevova1  Tokarevova2  Tokarevova3
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem