Mladý prekladateľ 2016

Dňa 11. 11. 2016 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2016. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl a gymnázií Nitrianskeho kraja, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa a konfrontovať si svoje jazykové zručnosti s kolegami z iných škôl.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže otvoril dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. a vedúca Katedry translatológie Mgr. Emília Perez, PhD. Počas programu sa predstavili bývalí participanti súťaže a terajší študenti KTR Michaela Stachová, Simona Galisová, Matej Martinkovič, Xénia Kiliánová, Anna Kompasová a Adam Hamara, ktorí v rozhovore s doktorandkou Mgr. Zuzanou Jánošíkovou priblížili stredoškolákom štúdium na KTR. Program slávnostného vyhlásenia výsledkov spestrila svojím spevom a vlastným klipom študentka 1. roč. KTR Andrea Juhásová, študent 2. ročníka Jakub Mikula spevom a hrou na gitaru a študentka 1. roč. KTR Michaela Štefanková výstavou obrazov z vlastnej tvorby. Výherné preklady predniesli študenti KTR Simona Sklenárová, Emma Ploth, Filip Fekete a Ema Malíšková.
Štvrtý ročník súťaže zaznamenal rekordný počet záujemcov, porota dostala až 172 prekladov zo 14 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník takmer 100 študentov z 13 škôl). Študenti si mohli vybrať text na preklad v jazyku anglickom, nemeckom, španielskom a ruskom. Odborné komisie zastúpené Dr. Vlastimilom Pulčárom (RJ), Dr. Ľubošom Törökom (ŠJ), Dr. Soňou Hodákovou (NJ), Dr. Katarínou Welnitzovou (AJ) a Dr. Emíliou Perez (AJ) rozhodli nasledovne:
Ruský jazyk:
 1. miesto: ROTÍKOVÁ Paula, Gymnázium Želiezovce
 2. miesto: neudelené
 3. miesto: neudelené
Španielsky jazyk:
 1. miesto: Šiška Miloš, Gymnázium Párovská Nitra
 2. miesto: Šüdiová Karolína, Gymnázium Párovská Nitra
 3. miesto: neudelené
Nemecký jazyk:
 1. miesto: Víteková Pavlína, Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského, Nitra
 2. miesto: Zabáková Dominika, Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského, Nitra
 3. miesto: Beráková Bibiana, Gymnázium Vráble
Anglický jazyk:
 1. miesto: Hložková Kristína, Gymnázium Golianova Nitra
 2. miesto: Barcziová Lucia, Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa
              a Hudec Adrián, Gymnázium Golianova Nitra
 3. miesto: Vanyová Dominika, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra
              a Judinová Lenka, Obchodná akadémia Zlaté Moravce
Vzhľadom na enormný záujem o preklad z anglického jazyka, v danej sekcii boli ocenené aj tieto preklady (podľa počtu bodov zhora nadol):
 • Viktória Nyarsíková (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)
 • Laura Pólyová (Gymnázium Želiezovce)
 • Lucia Mezeiová (Gymnázium Golianova Nitra)
 • Michal Križo (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra)
 • Alexandra Veronika Szullová (Gymnázium Párovská Nitra)
 • Eva Mikušová (Obchodná akadémia Zlaté Moravce)
 • Jonáš Sudakov (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce)
 • Adela Porhajašová (Gymnázium Párovská Nitra)
 • Daniela Fačkovcová (Gymnázium Vráble)
 • Diana Pakošová (Gymnázium Párovská Nitra)
 • Bianka Mesárošová (Gymnázium Vráble)
 • Pavel Medveď (Gymnázium Želiezovce)
Do súťaže sa tento rok zapojili tieto školy (v abecednom poradí):
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra (11 študentov)
 • Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa (13 študentov)
 • Gymnázium Golianova Nitra (18 študentov)
 • Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice (3 študenti)
 • Gymnázium Nové Zámky (8 študentov)
 • Gymnázium Párovská  Nitra (25 študentov)
 • Gymnázium 17. novembra Topoľčany (7 študentov)
 • Gymnázium Vráble (16 študentov)
 • Gymnázium Želiezovce (9 študentov)
 • Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce (6 študentov)
 • Obchodná akadémia Nitra (1 študent)
 • Obchodná akadémia Topoľčany (7 študentov)
 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce (37 študentov)
 • Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra (11 študentov)
Súťaž Mladý prekladateľ sa teší pomerne veľkej obľube u študentov a ich vyučujúcich, s mnohými školami Katedra translatológie spolupracuje od začiatku projektu. Pravdepodobne vďaka svojej kreativite je pre študentov atraktívnejšia než bežné súťaže a jazykové olympiády určené pre danú cieľovú skupinu.
Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ Dr. Katarína Welnitzová a Dr. Soňa Hodáková ďakujú všetkým svojim kolegom a študentom, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom priebehu podujatia a všetkým zúčastneným školám za prejavený záujem o súťaž a osobnú účasť na milom podujatí.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme.

 

Partner podujatia: Filozofická fakulta UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem