Vernisáž výstavy Petry Štefankovej

Galéria na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v novembri stala vystavovateľom výberu diel úspešnej slovenskej ilustrátorky, grafičky Petry Štefankovej. Vernisáž výstavy "Ilustrovaný dialóg" sa uskutočnila 8. 11. 2016. Vedúci Katedry kulturológie doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., počas svojho úvodného vstupu pri otvorení vernisáže, vyzdvihol zaslúžené úspechy vystavujúcej grafičky. Podľa tradície sa na vernisáži podieľali študenti Katedry kulturológie, vrátane hudobného vystúpenia študentky Romany Liškovej, poslucháčky 3. ročníka bakalárskeho štúdia v sprievode gitaristu Petra Decheta.
Petra Štefanková, rodáčka z Bratislavy, na domácej scéne už nie je úplne neznámou, aj napriek jej pôsobeniu a najväčším úspechom viazaným na zahraničie. Jej tvorba bola oceňovaná už počas štúdia na vysokej škole, napr. ocenením za digitálne umenie v Japonsku. Študovala propagačnú grafiku na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení a filmovú a televíznu grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe.
V roku 2007 získala cenu televízie Channel 4 pre mladého britského výtvarníka do 30 rokov. Za svoju umeleckú činnosť bola v roku 2008 ocenená členstvom vo významnej britskej Kráľovskej spoločnosti umení v Londýne (Royal Society od Arts) s 250 ročnou tradíciou, ktorá združuje významné osobnosti z oblasti vedy, umenia, kultúry a spoločenského života. Do povedomia slovenskej verejnosti a odborných kruhov sa dostala najmä samostatnou výstavou v SND v Bratislave v r. 2009 pod názvom Pink Freud Anyone. Jej prvá spolupráca v oblasti divadla sa viaže k Nitre, kde pracovala na kampani k inscenácii Adam Šangala Divadla Andrea Bagara. Jej tvorba bola vystavovaná v rôznych kútoch sveta od USA, Veľkej Británie, Honkongu, Japonska, Austrálie cez mnohých ďalšie štáty Európy. Tento rok prezentovala svoje diela v Bratislave a v Berlíne a v skupinových výstavách napríklad v Prahe.
Petra Štefanková sa vo svojej tvorbe venuje grafickému dizajnu od printu, cez multimédia až po reklamnú grafiku, v oblasti ilustrácie dominujú reklamné, časopisecké i knižné ilustrácie. V jej dielach sa snúbi viacero metód od akrylových malieb až po skeny náčrtov dokončovaných pomocou grafických programov. Napriek tomu, že svoju tvorbu realizuje pre sféru komercie, jej diela nestrácajú výtvarnú hodnotu, dimenzie, či hĺbku. Tvorba Petry Štefankovej má špecifický rukopis, v ktorom sa vyjadruje výtvarnou skratkou, symbolom a znakom. Pomocou symbolickej komunikácie a zjednodušeniu smeruje recipienta k vlastným interpretáciám a čítaniu diel. Jej inovatívne výtvarné prístupy spájané s technológiami a médiami, prinášajú nové impulzy a prieniky. Tieto diela nezanechávajú spoločnosť pasívnu, ale aktivizujú ju. Cez svoju tvorbu modeluje estetické vnímanie publika, provokuje ho, prináša emocionálny zážitok a napĺňa priestor. Aj vďaka týmto aspektom jej tvorba predstavuje pomyslený most medzi voľným umením a dizajnom, kde sa snúbi vysoké umenie a komerčný dizajn. Vystavované diela v sebe nesú iný rozmer umeleckosti, otvárajú recipientom opäť nové možnosti nazerania na umenie, jeho prínos, hodnotu. Vťahujú ho do mnohorozmerného sveta, v ktorom dokáže vidieť a nájsť ešte omnoho viac.
Výstava Petry Štefankovej – Ilustrovaný dialóg v Galérii na schodoch Katedry kulturológie FF UKF v Nitre trvá do 8. 12. 2016.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem