Medzi novovymenovanými profesormi aj doc. Fichnová

Prezident Andrej Kiska v stredu 9. novembra 2016 vymenoval dvadsať vysokoškolských profesorov, medzi nimi aj doc. Mgr. Katarínu Fichnovú, PhD. z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre, a to v študijnom odbore masmediálne štúdiá: „Dovoľte mi, v prvom rade, zablahoželať všetkým vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobne, ale aj všetkým tým, ktorí Vám na ceste k nemu pomáhali. Všetkým, ktorí vám na to vytvárali priestor a čas.
Myslím si, že dnes o tom niet žiadneho väčšieho sporu: že práve kvalita našich škôl, od tých materských až po vysoké, významne ovplyvňuje to, akou krajinou Slovensko je. Aký je jej charakter, akou môže byť, ale najmä – akou chce byť.
V oboch týchto oblastiach vidím úlohu Vás, vážené panie profesorky a profesori, ako vážnu a nezastupiteľnú. A odteraz aj s váhou najvyššieho vedecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku dosiahnuť.
Pretože dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby z našich vysokých škôl vychádzali mladí ľudia zdatní nielen vo svojich odboroch. Ale hlavne schopní rozlišovať pravdy od lží, informácie a ich dôveryhodné zdroje od manipulácií a poloprávd. Ľudia čestní a poctiví. Takí, pre ktorých nebude najjednoduchšie riešenie vždy prvou voľbou. A takí, ktorí vedia, že nie závisť, ale pomoc iným a dobroprajnosť je to, čo robí ľudí šťastnejšími.
Aj preto s istým napätím očakávame návrh ministerstva, z ktorého by sme sa mali dozvedieť, ako chceme, aby naše vysoké školy, ale aj veda a výskum vyzerali za desať rokov. Ciele, ku ktorým by sme sa mali postupne približovať a napĺňať ich.
Preto mi dovoľte, aby som aj vás, vážené panie profesorky a profesori požiadal, aby ste sa do tejto diskusie zapojili. A hľadali spolu s ostatnými – Vašimi študentmi, ich rodičmi, ale aj s vládou a parlamentom – dobré, hoci možno aj neľahké riešenia pre skutočne kvalitnejšie vysoké školy na Slovensku.
K tomuto všetkému vám želám veľa šťastia v osobnom, a dostatok energie v pracovnom a akademickom živote.“
2016 prezident Fichnova2 2016 prezident Fichnova3
Prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. – v jej výskumnom zameraní prevláda záujem o špecifiká tvorivosti v masmediálnej a marketingovej komunikácii, metodologickými problémami kritérií a identifikácie tvorivého produktu. Venuje sa potencialitám facilitácie a rozvoja tvorivého potenciálu pracovníkov z oblasti komunikácie. Centrom jej vedeckého záujmu je i analýza vplyvu masmédií na osobnosť, apercepcia mediálnych obsahov rôznymi vekovými skupinami, vzťahy kreativity a identity osobnosti, analýza prezentácie rôznych tém v printových médiách.
 
Zdroj textu a fotografií: www.prezident.sk, www.kmkr.ff.ukf.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem