Projekt Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie ocenil aj minister školstva

S mimoriadne pozitívnou odozvou sa stretol v rámci stretnutia všetkých členov komisií Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa uskutočnilo v piatok 14. októbra 2016, projekt riešiteľského kolektívu vedeného zodpovednou riešiteľkou prof. PhDr. Evou Kapsovou, CSc. s názvom Školská interpretácia umeleckého diela (literárneho, dramatického, výtvarného, popkultúrneho, mediálneho, hudobného a pod.).
Príslušnými komisiami a predsedníctvom KEGA bol totiž nielen vyhodnotený ako projekt, ktorý splnil ciele excelentne (a to s dosiahnutím celospoločenských prínosov), ale navyše bol zaradený medzi tzv. top, t.j. vzorové/ukážkové projekty pre podávateľov žiadostí v rámci KEGA.
Tohto ocenenia sa dočkali štyri projekty (z každej komisie/oblasti jeden), pričom každý z nich bol určený na prezentáciu pred ministrom školstva SR.
V rámci podujatia bola vyzvaná aj zodpovedná riešiteľka projektu, aby odprezentovala výstupy riešenia projektu, t.z. predovšetkým päť vysokoškolských učebníc (Praktická estetika 6 až 10). Prezentácia sa stretla s pozitívnou odozvou prítomných, ktorí bezprostredne prejavili záujem o vydané publikácie, pričom minister školstva si ako jediné vypočul práve vystúpenie prof. PhDr. Evy Kapsovej, CSc. a diskusne naň reagoval. K úspechu projektu podľa hodnotiteľov zvlášť prispela veľmi dobre vypracovaná záverečná správa a dodržané deklarované zámery (vydané boli všetky plánované učebnice, a to aj napriek krátenému rozpočtu). 
Celému riešiteľskému kolektívu gratulujeme a všetkým jeho členom želáme dobré nápady pri ďalších zmysluplných projektoch.
2016 ff ocenenie kega

Autor textu: Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Autor fotografií: archív zodpovednej riešiteľky projektu

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem