Výročie narodenia Aristotela

Pri príležitosti 2400. výročia narodenia Aristotela sa v dňoch 18. – 19. októbra 2016 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky. Konferenciu organizovala Katedra filozofie Filozofickej fakulty a Aristotelova univerzita v Tessalonikách v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV v Bratislave.
V úvodných príhovoroch dekan FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. a konzul gréckeho veľvyslanectva v Bratislave Nikolaos Fouyas zdôraznili význam tejto konferencie a vyzdvihli skutočnosť, že účasť deviatich pedagógov z Aristotelovej univerzity v Tessalonikách na konferencii svedčí o vážnosti tohto podujatia. Program dvojdňovej konferencie zahŕňal tridsaťpäť príspevkov. S príspevkami vystúpili tiež odborníci z Iónskej univerzity na Corfu (Grécko), Staroslovanského inštitútu v Záhrebe (Chorvátsko), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Trnavskej univerzity, Prešovskej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Poľskej akadémie vied vo Varšave, Rakúskej akadémie vied vo Viedni, Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Akadémie aplikovaných vied Jakuba z Paradyža v Gorzowie Wielkopoľskom (Poľsko), Vedeckého združenia personalizmu v Ľubline (Poľsko) a členovia Katedry filozofie FF UKF v Nitre, ktorí prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej práce.
Témy konferencie sa týkali týchto okruhov: štúdium byzantskej filozofie v Európe v 20. storočí, vplyv byzantskej filozofie a kultúry na slovanský svet, filokalická renesancia v 18. storočí, problém poznania a konfrontácia medzi filozofiou a teológiou, Aristoteles a byzantská filozofia, Aristoteles a stredoveká filozofia, Aristoteles v slovanskom svete 18. a 19. storočia.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem