Stretnutie zástupcov univerzít siete EMT a Slovenskej terminologickej siete

Zástupcovia Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov sa stretli na medzinárodnom zasadnutí v Nitre. Spomedzi všetkých členských univerzít, ktoré sa pýšia prestížnym a celosvetovo uznávaným logom EMT (European Master’s in Translation), sa stalaorganizátorom práve Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie privítali organizátori v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre preklad na pôde Filozofickej fakulty 18. októbra 2016 zástupcov takmer 70 špičkových univerzít z 23 krajín Európskej únie. Katedra translatológie FF UKF v Nitre sa stala členom siete EMT a dosiahla medzinárodné uznanie i prestížne označenie logom EMT v roku 2011. Odvtedy sa preto Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – ako jediná univerzita na Slovensku – na základe prísneho medzinárodného hodnotenia zaraďuje do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské prekladateľské študijné programy.
Milým prekvapením a významným okamihom podujatia bolo udelenie ocenenia Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska za dlhodobú spoluprácu a prínos v oblasti vzdelávania i praxe prof. PhDr. Edite Gromovej, CSc. Formou príspevku Katedru translatológie reprezentovali pred zahraničnými hosťami Emília Perez, PhD. a naše študentky Eva Maťová a Jana Ukušová. Pozornosť venovali problematike čoraz populárnejšieho audiovizuálneho prekladu a prepájaniu teórie so skutočnou praxou v podobe skúseností s titulkovaním pre medzinárodné filmové festivaly.
Druhý deň, 19. október, bol venovaný oblasti terminológie. Na pôde Filozofickej fakulty sa konala 12. konferencia Slovenskej terminologickej siete. Tento raz bolo podujatie tematicky zamerané na jazykové výzvy v oblasti energetiky a ich konkrétne riešenia. Konferenciu tlmočili pre zahraničných účastníkov študenti Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem