Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore

Dňa 13. októbra 2016 sa na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo IV. Nitrianske sociologické kolokvium pod názvom Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore. Kolokvium s medzinárodnou účasťou sa konalo s podporou Slovenskej sociologickej spoločnosti a pozvanie naň prijali odborníci zo sociológie náboženstva, sociológie morálky a sociológie kultúry z Poľska, z Českej republiky a zo Slovenska.
Podnetný a zaujímavý príspevok v prvej sekcii odznel pod vedením prof. zw. dr hab. Janusz Mariański „Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego“. Dr.h.c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. v príspevku „Identita gréckokatolícka a jej prejavy na Slovensku po roku 1989“ podrobne analyzoval problematiku grékokatolíckej cirkvi na Slovensku. Z Českej republiky pozvanie prijala i doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. z Teologickej fakulty Jihočeskej univerzity z Českých Budějovíc, ktorá v príspevku „Kultura a náboženství ve veřejném prostoru v České republice“ popísala situáciu v ČR. Prvú sekciu uzatvoril svojím vystúpením prof. Dr. hab. Józef Budniak s príspevkom „Tradycja velehradzka jako źródło inspiracji dla ekumenii wiary i kultury“.
Prvý príspevok druhej sekcie odprezentovali prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. a doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.: “Religiozita a formovanie rodiny na Slovensku“. Druhý príspevok „Náboženstvo vo verejnom priestore a v povedomí slovenskej mládeže” odprezentoval doc. Dr. hab. Ondrej Štefaňák.
Do tretej časti kolokvia prijal pozvanie i katolícky kňaz, sociológ PhDr. Ľubor Gál, PhD. s príspevkom „Postsekulárna spoločnosť". Poukázal v ňom na praktizovanie viery, ale tiež zdôraznil dôležitosť odosobnenia sa sociológa vo výskume sociológie náboženstva. Rovnako vystúpil doc. Dr. hab. Marek Rembierz s príspevkom zameraným na súčasný sociálno-kultúrny pluralizmus a nábožensko-svetonázorovú rôznorodosť v kontexte vytvárania občianskych postojov a medzikultúrnych vzťahov vo verejnom priestore (výskumné problémy, axiologické dilemy a výchovné výzvy. Ďalší poľský sociológ zo Sliezskej Univerzity z Katowíc Dr Andrzej Górny odprezentoval aktuálny príspevok s názvom „Cyfrowe Kościoły. Religia i religijność w przestrzeni Internetu“. Poukázal na nové možnosti, ale tiež úskalia „prežívania“ náboženského života prostredníctvom internetu. Posledný príspevok predniesol Prof. zw. Dr hab. Wojciech Świątkiewicz s názvom „Pielgrzymka jako przejaw obecności religii i kultury w przestrzeni publicznej“. Jeho prezentácia sa zamerala na púť ako prejav náboženského života v spoločnosti.
Po všetkých troch sekciách nasledovala plodná diskusia. Záver IV. Nitrianskeho sociologického kolokvia ukončili zhodnotením i poďakovaním vedúca Katedry sociológie PhDr. Monika Štrbova, PhD. a odborný garant kolokvia prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem