Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore

Dňa 13. októbra 2016 sa na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo IV. Nitrianske sociologické kolokvium pod názvom Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore. Kolokvium s medzinárodnou účasťou sa konalo s podporou Slovenskej sociologickej spoločnosti a pozvanie naň prijali odborníci zo sociológie náboženstva, sociológie morálky a sociológie kultúry z Poľska, z Českej republiky a zo Slovenska.
Podnetný a zaujímavý príspevok v prvej sekcii odznel pod vedením prof. zw. dr hab. Janusz Mariański „Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego“. Dr.h.c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. v príspevku „Identita gréckokatolícka a jej prejavy na Slovensku po roku 1989“ podrobne analyzoval problematiku grékokatolíckej cirkvi na Slovensku. Z Českej republiky pozvanie prijala i doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. z Teologickej fakulty Jihočeskej univerzity z Českých Budějovíc, ktorá v príspevku „Kultura a náboženství ve veřejném prostoru v České republice“ popísala situáciu v ČR. Prvú sekciu uzatvoril svojím vystúpením prof. Dr. hab. Józef Budniak s príspevkom „Tradycja velehradzka jako źródło inspiracji dla ekumenii wiary i kultury“.
Prvý príspevok druhej sekcie odprezentovali prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. a doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.: “Religiozita a formovanie rodiny na Slovensku“. Druhý príspevok „Náboženstvo vo verejnom priestore a v povedomí slovenskej mládeže” odprezentoval doc. Dr. hab. Ondrej Štefaňák.
Do tretej časti kolokvia prijal pozvanie i katolícky kňaz, sociológ PhDr. Ľubor Gál, PhD. s príspevkom „Postsekulárna spoločnosť". Poukázal v ňom na praktizovanie viery, ale tiež zdôraznil dôležitosť odosobnenia sa sociológa vo výskume sociológie náboženstva. Rovnako vystúpil doc. Dr. hab. Marek Rembierz s príspevkom zameraným na súčasný sociálno-kultúrny pluralizmus a nábožensko-svetonázorovú rôznorodosť v kontexte vytvárania občianskych postojov a medzikultúrnych vzťahov vo verejnom priestore (výskumné problémy, axiologické dilemy a výchovné výzvy. Ďalší poľský sociológ zo Sliezskej Univerzity z Katowíc Dr Andrzej Górny odprezentoval aktuálny príspevok s názvom „Cyfrowe Kościoły. Religia i religijność w przestrzeni Internetu“. Poukázal na nové možnosti, ale tiež úskalia „prežívania“ náboženského života prostredníctvom internetu. Posledný príspevok predniesol Prof. zw. Dr hab. Wojciech Świątkiewicz s názvom „Pielgrzymka jako przejaw obecności religii i kultury w przestrzeni publicznej“. Jeho prezentácia sa zamerala na púť ako prejav náboženského života v spoločnosti.
Po všetkých troch sekciách nasledovala plodná diskusia. Záver IV. Nitrianskeho sociologického kolokvia ukončili zhodnotením i poďakovaním vedúca Katedry sociológie PhDr. Monika Štrbova, PhD. a odborný garant kolokvia prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem