Hlaholika inšpiruje aj v súčasnosti

Na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa konalo dňa 19. októbra 2016 medzinárodné podujatie pod záštitou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku Hlaholika v priesečníku slovanských národov – Chorvátske hlaholské dedičstvo. Hlavnými organizátormi boli Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda,  Katedra slovenského jazyka, Družstvo priateľov Hlaholiky zo Záhrebu a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Podujatie otvorila pani splnomocnená ministerka Ankica Vlašić z Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku spolu s prodekanom pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia Filozofickej fakulty Martinom Hetényim a riaditeľkou Družstva priateľov Hlaholiky zo Záhrebu Biserkou Draganić.
Úvodný referát o chorvátskom hlaholskom dedičstve predniesla Jelena Vignjević z Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe, ktorá následne viedla aj workshop hlaholskej kaligrafie. Ďalšie workshopy, ktoré koordinovali skúsení lektori zo Združenia priateľov hlaholiky zo Záhrebu - Biserka Draganić, Mira Kliček a Mirna Lipovac, boli venované maľovaniu hlaholiky na textil a tvorbe plstených puzdier na mobil.
Podujatia sa zúčastnilo niekoľko desiatok študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Členovia Družstva priateľov hlaholiky predstavili hlaholiku ako živé kultúrne dedičstvo, ktoré inšpiruje aj v súčasnosti.
Autor textu: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem