Celoslovenské ocenenie študentov Filozofickej fakulty

Študenti Filozofickej fakulty sa úspešne zapojili so svojimi originálnymi prezentáciami – sólovými výskumnými projektami pod vedením skúsených pedagógov, do celoštátnej súťaže o najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2015/2016. Prémie Literárneho fondu po prísnom posúdení prác získali:
  • Miroslava Ivanová z Katedry etnológie a folkloristiky za prácu Transformácia vidieckeho sídla na rekreačnú oblasť (na príklade lokality Podšíp, Stankovany) (školiteľka prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.),
  • Magdaléna Plazáková z Katedry histórie za prácu Príbehy z fotografií (školiteľka prof. Janka Hečková, CSc.),
  • Mária Pátková z Katedry manažmentu kultúry a turizmu za prácu Partizánske - Baťastory (školiteľ doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.),
  • Zuzana Hrušková z Katedry slovenského jazyka za prácu Hlaholika v umení na Slovensku (školiteľ prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.),
  • Simona Plišková z Katedry translatológie za prácu Hodnotenie používania prvkov neverbálnej komunikácie v prejavoch študentov translatológie (školiteľka Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.),
  • Erik Vilím z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Presahy konceptuálneho a perceptuálneho v dielach Štefana Papča (školiteľka Mgr. Eva Pariláková, PhD.)
Toto ocenenie je zhmotnením dlhodobého úsilia fakulty zvýšiť podporu vedeckej činnosti súčasne s vytvorením príležitostí pre nádejných študentov, pre realizovanie sa pri ich túžbach po poznaní a odkrývaní neznáma. Oceneným gratulujeme a prajeme mnoho ďalších tvorivých nápadov a úspechov.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem